żalić się

 • mówić o swoich kłopotach lub doznanych przykrościach, licząc na współczucie lub pomoc
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  zachowania emocjonalne

  • gospodarze, kierowcy, mieszkańcy, pracownicy żalą się
  • żalić się dziennikarzom, matce, prasie
  • żalić się na swoją dolę, na swój los, na niesprawiedliwe traktowanie, na sąsiadów, na swoją sytuację, na warunki
  • żalić się przed matką, przed przyjaciółką
 • – Dlaczego inni mogą, a ja nie? – żaliła się.

  źródło: NKJP: Kinga Dunin: Obciach, 1999

  Król lidyjski żalił się, że Pytia błędnie przepowiedziała mu wynik wojny z Persją.

  źródło: NKJP: Marek Kęskrawiec: Czwarty pożar Teheranu, 2010

  - Ciekawe, dlaczego niektórzy dopiero po meczu żalą się dziennikarzom na zbyt intensywne treningi [...]. Moim zdaniem w ten sposób tłumaczą słabą formę - mówi Wałdoch.

  źródło: NKJP: Robert Błoński: Piłka nożna. Reprezentanci o trenerze kadry, Gazeta Wyborcza, 1997-05-17

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. żalę się
  żalimy się
  2 os. żalisz się
  żalicie się
  3 os. żali się
  żalą się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. żaliłem się
  +(e)m się żalił
  żaliłam się
  +(e)m się żaliła
  żaliłom się
  +(e)m się żaliło
  żaliliśmy się
  +(e)śmy się żalili
  żaliłyśmy się
  +(e)śmy się żaliły
  2 os. żaliłeś się
  +(e)ś się żalił
  żaliłaś się
  +(e)ś się żaliła
  żaliłoś się
  +(e)ś się żaliło
  żaliliście się
  +(e)ście się żalili
  żaliłyście się
  +(e)ście się żaliły
  3 os. żalił się
  żaliła się
  żaliło się
  żalili się
  żaliły się

  bezosobnik: żalono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się żalił
  będę się żalić
  będę się żaliła
  będę się żalić
  będę się żaliło
  będę się żalić
  będziemy się żalili
  będziemy się żalić
  będziemy się żaliły
  będziemy się żalić
  2 os. będziesz się żalił
  będziesz się żalić
  będziesz się żaliła
  będziesz się żalić
  będziesz się żaliło
  będziesz się żalić
  będziecie się żalili
  będziecie się żalić
  będziecie się żaliły
  będziecie się żalić
  3 os. będzie się żalił
  będzie się żalić
  będzie się żaliła
  będzie się żalić
  będzie się żaliło
  będzie się żalić
  będą się żalili
  będą się żalić
  będą się żaliły
  będą się żalić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. żalmy się
  2 os. żal się
  żalcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. żaliłbym się
  bym się żalił
  żaliłabym się
  bym się żaliła
  żaliłobym się
  bym się żaliło
  żalilibyśmy się
  byśmy się żalili
  żaliłybyśmy się
  byśmy się żaliły
  2 os. żaliłbyś się
  byś się żalił
  żaliłabyś się
  byś się żaliła
  żaliłobyś się
  byś się żaliło
  żalilibyście się
  byście się żalili
  żaliłybyście się
  byście się żaliły
  3 os. żaliłby się
  by się żalił
  żaliłaby się
  by się żaliła
  żaliłoby się
  by się żaliło
  żaliliby się
  by się żalili
  żaliłyby się
  by się żaliły

  bezosobnik: żalono by się

  bezokolicznik: żalić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: żaląc się

  gerundium: żalenie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: żalący się

  odpowiednik aspektowy: pożalić się

 • Rzosobowy + żalić się +
  MOWA WPROST + (KOMU)
  Rzosobowy + żalić się +
  (KOMU) + że ZDANIE
  Rzosobowy + żalić się +
  (KOMU) + na KOGO/CO
 • psł. *žaliti sę 'żalić się, skarżyć się'

  Czasownik zwrotny od psł. *žaliti 'odczuwać żal'

CHRONOLOGIZACJA:
XV w., Bor
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2014