współwystępować

 • książk.  pojawiać się jednocześnie z czymś innym
 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  współistnieć
 • Nadczynność pamięci może współwystępować z wysoką ogólną sprawnością intelektualną, ale bynajmniej nie zawsze tak się dzieje.

  źródło: NKJP: Marek Jarosz: Nasze zdrowie - Co Każdy powinien wiedzieć o chorobach psychicznych, 2004

  W tradycji polskiej literatury zawsze współwystępowały dwa rodzaje patriotyzmu: ten z Sienkiewicza i ten z Żeromskiego.

  źródło: NKJP: Janina Kumaniecka: Saga rodu Słonimskich, 2003

  Z alkoholizmem mężczyzn współwystępują też inne zaburzenia, które negatywnie odbijają się na relacjach partnerskich.

  źródło: NKJP: Wiesław Ślósarz: Szkodzi na seks, Gazeta Wrocławska, 2003-02-22

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. współwystępuję
  współwystępujemy
  2 os. współwystępujesz
  współwystępujecie
  3 os. współwystępuje
  współwystępują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. współwystępowałem
  +(e)m współwystępował
  współwystępowałam
  +(e)m współwystępowała
  współwystępowałom
  +(e)m współwystępowało
  współwystępowaliśmy
  +(e)śmy współwystępowali
  współwystępowałyśmy
  +(e)śmy współwystępowały
  2 os. współwystępowałeś
  +(e)ś współwystępował
  współwystępowałaś
  +(e)ś współwystępowała
  współwystępowałoś
  +(e)ś współwystępowało
  współwystępowaliście
  +(e)ście współwystępowali
  współwystępowałyście
  +(e)ście współwystępowały
  3 os. współwystępował
  współwystępowała
  współwystępowało
  współwystępowali
  współwystępowały

  bezosobnik: współwystępowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę współwystępował
  będę współwystępować
  będę współwystępowała
  będę współwystępować
  będę współwystępowało
  będę współwystępować
  będziemy współwystępowali
  będziemy współwystępować
  będziemy współwystępowały
  będziemy współwystępować
  2 os. będziesz współwystępował
  będziesz współwystępować
  będziesz współwystępowała
  będziesz współwystępować
  będziesz współwystępowało
  będziesz współwystępować
  będziecie współwystępowali
  będziecie współwystępować
  będziecie współwystępowały
  będziecie współwystępować
  3 os. będzie współwystępował
  będzie współwystępować
  będzie współwystępowała
  będzie współwystępować
  będzie współwystępowało
  będzie współwystępować
  będą współwystępowali
  będą współwystępować
  będą współwystępowały
  będą współwystępować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. współwystępujmy
  2 os. współwystępuj
  współwystępujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. współwystępowałbym
  bym współwystępował
  współwystępowałabym
  bym współwystępowała
  współwystępowałobym
  bym współwystępowało
  współwystępowalibyśmy
  byśmy współwystępowali
  współwystępowałybyśmy
  byśmy współwystępowały
  2 os. współwystępowałbyś
  byś współwystępował
  współwystępowałabyś
  byś współwystępowała
  współwystępowałobyś
  byś współwystępowało
  współwystępowalibyście
  byście współwystępowali
  współwystępowałybyście
  byście współwystępowały
  3 os. współwystępowałby
  by współwystępował
  współwystępowałaby
  by współwystępowała
  współwystępowałoby
  by współwystępowało
  współwystępowaliby
  by współwystępowali
  współwystępowałyby
  by współwystępowały

  bezosobnik: współwystępowano by

  bezokolicznik: współwystępować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: współwystępując

  gerundium: współwystępowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: współwystępujący

  odpowiednik aspektowy: współwystąpić

 • bez ograniczeń + współwystępować +
  (z CZYM)
 • Złożenie: współ- (z wyrażenia przyimkowego *vъz polъ 'z połową') + występować (zob.)

CHRONOLOGIZACJA:
1958, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2016