zażądać

 • zwrócić się do kogoś, stanowczo domagając się czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • klient, porywacz, prokurator, terrorysta zażądał; obywatele, pracownicy, rolnicy, strajkujący, związkowcy zażądali czegoś
  • zażądać dowodów, dymisji, gwarancji, informacji, interwencji, kary, łapówki, obniżenia podatków, odpowiedzi, odszkodowania, okazania dokumentów, okupu, podwyżki, przeprosin, rekompensaty, rozwodu, sprawiedliwości, szacunku, umorzenia, unieważnienia, wycofania, wyjaśnień, wypłaty, zadośćuczynienia, zwrotu
  • zażądać od banku, od firmy, od męża, od mieszkańców, od organów, od podwładnych, od prezydenta, od producenta, od władz, od zarządu
 • Mundurowy zażądał ode mnie dokumentów.

  źródło: KWSJP: Michał Bielecki: Siostra Komandosa, 1997

  Zaraz po objęciu tronu Kazimierz Jagiellończyk zażądał od papieża prawa do obsadzania beneficjów i stanowisk kościelnych w całej Polsce.

  źródło: KWSJP: Maria Bogucka: Kazimierz Jagiellończyk, 1978

  Oskarżył żonę o zdradę i zażądał rozwodu.

  źródło: KWSJP: Longin Pastusiak: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1999

  Strzelcy dowiedziawszy się, że muszą na nowo ładować skrzynie, które od godziny znosili do hallu, zażądali, aby obudzono innych.

  źródło: KWSJP: Tadeusz Kwiatkowski: Bohater do wynajęcia, 1956

  Kiedy Amerykanie zażądali od Omara, by wydał im Osamę, ten nie tylko nie chciał, ale nie mógł już tego uczynić.

  źródło: KWSJP: Wojciech Jagielski: Modlitwa o deszcz, 2000

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zażądam
  zażądamy
  2 os. zażądasz
  zażądacie
  3 os. zażąda
  zażądają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zażądałem
  +(e)m zażądał
  zażądałam
  +(e)m zażądała
  zażądałom
  +(e)m zażądało
  zażądaliśmy
  +(e)śmy zażądali
  zażądałyśmy
  +(e)śmy zażądały
  2 os. zażądałeś
  +(e)ś zażądał
  zażądałaś
  +(e)ś zażądała
  zażądałoś
  +(e)ś zażądało
  zażądaliście
  +(e)ście zażądali
  zażądałyście
  +(e)ście zażądały
  3 os. zażądał
  zażądała
  zażądało
  zażądali
  zażądały

  bezosobnik: zażądano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zażądajmy
  2 os. zażądaj
  zażądajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zażądałbym
  bym zażądał
  zażądałabym
  bym zażądała
  zażądałobym
  bym zażądało
  zażądalibyśmy
  byśmy zażądali
  zażądałybyśmy
  byśmy zażądały
  2 os. zażądałbyś
  byś zażądał
  zażądałabyś
  byś zażądała
  zażądałobyś
  byś zażądało
  zażądalibyście
  byście zażądali
  zażądałybyście
  byście zażądały
  3 os. zażądałby
  by zażądał
  zażądałaby
  by zażądała
  zażądałoby
  by zażądało
  zażądaliby
  by zażądali
  zażądałyby
  by zażądały

  bezosobnik: zażądano by

  bezokolicznik: zażądać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zażądawszy

  gerundium: zażądanie

  odpowiednik aspektowy: żądać

 • Rzosobowy + zażądać +
  (od KOGO) + CZEGO
  Rzosobowy + zażądać +
  (od KOGO) + żeby ZDANIE
 • Zob. żądać

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2014