kapral

 • osoba zajmująca w hierarchii wojskowej pozycję wyższą niż szeregowy, a niższą niż plutonowy
 • Jeżeli wyrazu kapral używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. kapral przyszła, spotkanie z nową kapral, Anną Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie z nowym kapralem, Alicją Kowalską.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  osoby związane z wojskiem i wojną

 • hiperonimy:  podoficer
  • amerykański, francuski, polski...; młodszy, starszy kapral
  • kapral Kozłowski, Talak, Wichliński...
  • kapral Wehrmachtu, Wojska Polskiego
  • obywatel, pan kapral
  • wrzaski; mundur; dystynkcje, stopień kaprala; rozkazy kaprali
  • awans na kaprala
  • kapral krzyczy, wrzeszczy; zginął; kaprale bili kogoś
  • być, zostać kapralem
  • awansować na kaprala
 • Twój bezpośredni przełożony, kapral Santencki, wyznaczył Ci specjalne zadanie.

  źródło: NKJP: K. Jakubowski: Do por. Henryka Kwiecińskiego z Mławy, żołnierza spod Monte Cassino, Tygodnik Ciechanowski, 2004-05-20

  Zwykli żołnierze zasadniczej służby wojskowej – w tym jednym „worku” umieszczeni są szeregowi, kaprale, pisarz i pomocnik szefa kompanii.

  źródło: NKJP: Marek Ciesielski: 540 DDC, czyli jakie jest wojsko, 2000

  [...] a co robić z kapralem czy plutonowym, żołnierzem służby czynnej, jeżeli jego przewinienia kwalifikują go do degradacji?

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 26.09.1996

  – Ku chwale organizacji, towarzyszu generale!
  – Spocznij, kapralu. Dziękuję, teraz zaraportujecie to do centrali [...]

  źródło: NKJP: Marek Kochan: Plac zabaw, 2007

  Młody powiedział, że bardzo tęskni. Ma dosyć wrzasków kaprala i chce do domu.

  źródło: NKJP: Paulina Grych: Schiza, 2008

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kapral
  kaprale
  ndepr
  kaprale
  depr
  D. kaprala
  kaprali
  C. kapralowi
  kapralom
  B. kaprala
  kaprali
  N. kapralem
  kapralami
  Ms. kapralu
  kapralach
  W. kapralu
  kaprale
  ndepr
  kaprale
  depr

 • wł. caporale 'dowódca'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2011