cierpliwie

 • w sposób świadczący o tym, że ktoś spokojnie i przez długi czas potrafi znosić przykrości lub monotonię sytuacji, w której się znajduje
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

 • sprzeczne:  niecierpliwie
  • cierpliwie i konsekwentnie, cierpliwie i wytrwale, długo i cierpliwie, spokojnie i cierpliwie
  • cierpliwie pozować, siedzieć, stać; czekać, oczekiwać, poczekać, zaczekać; słuchać, wysłuchać/wysłuchiwać; odpowiadać, powtarzać, tłumaczyć, wyjaśniać, wytłumaczyć; znosić coś
  • bardzo cierpliwie
 • Pan poseł na pewno będzie miał możliwość przemawiania, więc bardzo proszę się nie denerwować, tylko cierpliwie czekać na swoją kolejkę.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 29.11.2000

  Do znudzenia, tymi samymi zdaniami tłumaczy im cierpliwie zasady socjalistycznego ustroju.

  źródło: NKJP: Teresa Bojarska: Świtanie, przemijanie, 1996

  Po spotkaniu zawodnicy długo i cierpliwie rozdawali autografy i odpowiadali na pytania uczniów Zespołu Szkół Budowlanych.

  źródło: NKJP: Nie chcieli ich wypuścić..., Dziennik Polski, 2003-11-04

  Początkowo spędzała całe dnie siedząc cierpliwie przy oknie, ale ostatnio wręcz nie mogła sobie znaleźć miejsca, kręciła się w kółko, wstawała, siadała [...].

  źródło: NKJP: Elżbieta Hajnicz: Przekraczając światło, 1996

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy cierpliwie
  stopień wyższy cierpliwiej
 • Zob.  cierpliwy 

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2014