święta racja

częściej święta prawda

 • pot.  nadawca, komentując poprzedzającą wypowiedź, mówi, że to, co zostało właśnie powiedziane, jest prawdą i że dobrze jest, że zostało to powiedziane
 • w postpozycji możliwe przytoczenie tej części sądu, z którą mówiący się zgadza

 • wykładnik zgody

 • używane jako reakcja na czyjąś wypowiedź

 • synonimy:  święte słowa
 • - Właściwie to dla nas, ciemnych Europejców, nie ma jak nietrzeźwy racjonalizm.
  - Święta racja, Herr Pilatus.

  źródło: NKJP: Piotr Pietucha: Stróż obłąkanych, 2004

  - Tobie nie mogę powierzyć tego zadania.
  - Święta racja - przytaknął bosman. - A gdybym ja poszedł na zwiady...? \

  źródło: NKJP: Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka, 1963

  – ...jedyne w tym dobre, że się nie męczyła – słyszę jej głos i odpowiedź tamtej, że święta racja i Bogu dzięki, bo najgorsze takie choroby [...].

  źródło: NKJP: Witold Horwath: Seans, 1997

 • część mowy: komentarz metatekstowy

  podklasa: dopowiedzenie

 • /święta racja/
  po Zd. ozn.
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: stały: postpozycja względem obligatoryjnego poprzedzającego kontekstu
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2015