szlachta

 • warstwa społeczna wywodząca się z rycerstwa, posiadająca dziedzicznie ziemię i mająca przywileje w zamian za obowiązek służby wojskowej na rzecz władcy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • zdeklasowana, zubożała; okoliczna, miejscowa szlachta; szlachta średnia; zagonowa; herbowa; litewska, polska, niemiecka, angielska, śląska, podolska, mazowiecka, pruska, pomorska
  • wywodzić się ze szlachty
 • Wyjątkowa liczebność polskiej szlachty, jej dominująca rola w państwie w okresie „złotego wieku” i później, sprawiły jednak, że kultura obywatelska Polaków już po tragedii upadku Pierwszej Rzeczypospolitej i utraty przez ich kraj bytu państwowego wyrosła z kultury szlacheckiej.

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Duch Rzeczypospolitej, 2001

  Rzeczywiście - moi przodkowie ze strony ojca to herbowa szlachta podolska, zrujnowana przez rok 1863, zdegradowana do roli tarnopolskich przedsiębiorców, warszawskich kupców, farmaceutów szwajcarskich, krakowskich i warszawskich urzędników.

  źródło: NKJP: Jerzy Adamski: Świat jako niespełnienie albo Samobójstwo Don Juana, 2000

  Niania też wywodziła się ze szlachty, tyle że zagrodowej, zubożałej...

  źródło: NKJP: Andrzej Zaniewski: Król Tanga, 1997

  I zaczął wyliczać okoliczną szlachtę, Dojmuchowskich, Nałęczów i Rutkowskich, wszystkie związki: kto, kiedy i z kim...

  źródło: NKJP: Igor Newerly: Pamiątka z Celulozy, 1973

  Zespół pielgrzymkowy w Świętej Lipce został zbudowany z darów, nadań i zapisów rodzin królewskich, magnatów, szlachty polskiej oraz okolicznych mieszkańców, przeważnie o polskich nazwiskach.

  źródło: NKJP: Jan Bałdowski: Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. szlachta
  szlachty
  D. szlachty
  szlacht
  C. szlachcie
  szlachtom
  B. szlachtę
  szlachty
  N. szlachtą
  szlachtami
  Ms. szlachcie
  szlachtach
  W. szlachto
  szlachty

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • śr.-w.-niem. slahte 'ród, plemię, szczep'

  < (ge)sleht(e) / geslaht(e) 'ród, rodzina, szlachetne pochodzenie'.
  Basaj / Siatkowski wskazują na czeskie pośrednictwo nie tylko w przejęciu wyrazu szlachta (zwłaszcza w znaczeniu 'zacnego rodu'), ale także upowszechnieniu się w Polsce herbów.

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2013