CHRONOLOGIZACJA:
1900, Ateneum: pismo naukowe i literackie, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2018