dowierzać

 • ufać jakiejś osobie, czyimś słowom, zachowaniom, jakimś informacjom
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

  • nie dowierzać nikomu, sobie; czyimś słowom
 • Zażenowany 16-latek zostaje zapytany o wiek w momencie, gdy wyjmuje towar z koszyka. Twierdzi, że jest pełnoletni. Kasjerka nie dowierza i domaga się okazania dowodu.

  źródło: NKJP: Krzysztof Wojcieszek: Program profilaktyczny „Szlaban”, 2005

  Aleksander zamrugał oczami, nie dowierzając temu, co widzi.

  źródło: NKJP: Marcin Wolski: Alterland, 2003

  [...] nie dowierzam nikomu, nigdy nie zdobyłam się, jak dotąd, na pójście za kimś jak w dym, mimo że za mną szło wielu ludzi.

  źródło: NKJP: Krystyna Kofta: Monografia grzechów z dziennika 1978-1989, 2006

  Mało kto wtedy dowierzał, że możemy mieć własną lokalną prasę, która będzie bez cenzury pisać o nas, o naszych sprawach.

  źródło: NKJP: Dzielenie się władzą i pieniędzmi, Dziennik Polski, 2000-12-06

  [...] widziałem, że słucha mnie pan z zainteresowaniem, że dowierza pan moim słowom [...].

  źródło: NKJP: Wiesław Paweł Szymański: Niedźwiedź w katedrze, 1981

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dowierzam
  dowierzamy
  2 os. dowierzasz
  dowierzacie
  3 os. dowierza
  dowierzają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dowierzałem
  +(e)m dowierzał
  dowierzałam
  +(e)m dowierzała
  dowierzałom
  +(e)m dowierzało
  dowierzaliśmy
  +(e)śmy dowierzali
  dowierzałyśmy
  +(e)śmy dowierzały
  2 os. dowierzałeś
  +(e)ś dowierzał
  dowierzałaś
  +(e)ś dowierzała
  dowierzałoś
  +(e)ś dowierzało
  dowierzaliście
  +(e)ście dowierzali
  dowierzałyście
  +(e)ście dowierzały
  3 os. dowierzał
  dowierzała
  dowierzało
  dowierzali
  dowierzały

  bezosobnik: dowierzano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dowierzał
  będę dowierzać
  będę dowierzała
  będę dowierzać
  będę dowierzało
  będę dowierzać
  będziemy dowierzali
  będziemy dowierzać
  będziemy dowierzały
  będziemy dowierzać
  2 os. będziesz dowierzał
  będziesz dowierzać
  będziesz dowierzała
  będziesz dowierzać
  będziesz dowierzało
  będziesz dowierzać
  będziecie dowierzali
  będziecie dowierzać
  będziecie dowierzały
  będziecie dowierzać
  3 os. będzie dowierzał
  będzie dowierzać
  będzie dowierzała
  będzie dowierzać
  będzie dowierzało
  będzie dowierzać
  będą dowierzali
  będą dowierzać
  będą dowierzały
  będą dowierzać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dowierzajmy
  2 os. dowierzaj
  dowierzajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dowierzałbym
  bym dowierzał
  dowierzałabym
  bym dowierzała
  dowierzałobym
  bym dowierzało
  dowierzalibyśmy
  byśmy dowierzali
  dowierzałybyśmy
  byśmy dowierzały
  2 os. dowierzałbyś
  byś dowierzał
  dowierzałabyś
  byś dowierzała
  dowierzałobyś
  byś dowierzało
  dowierzalibyście
  byście dowierzali
  dowierzałybyście
  byście dowierzały
  3 os. dowierzałby
  by dowierzał
  dowierzałaby
  by dowierzała
  dowierzałoby
  by dowierzało
  dowierzaliby
  by dowierzali
  dowierzałyby
  by dowierzały

  bezosobnik: dowierzano by

  bezokolicznik: dowierzać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dowierzając

  gerundium: dowierzanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dowierzający

  Inne uwagi

  Zwykle neg

 • Rzosobowy + dowierzać +
  (KOMU/CZEMU )
 • Zob. wierzyć

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2013