informacja zwrotna

 • psych.  informacja o charakterze oceniającym w formie mówionej lub pisanej, dostarczająca odbiorcy wiedzy na temat zachowań lub wydarzeń z niedalekiej przeszłości
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

  • brak, rodzaj, rola informacji zwrotnej; prawo do informacji zwrotnej
  • dostarczyć, otrzymać, przekazać, sformułować, uzyskać informację zwrotną, udzielić informacji zwrotnej
 • Ważna jest tu informacja zwrotna od prowadzących po każdym dobrze wykonanym zadaniu, jak również rozmowy, które przeprowadzamy na koniec kursu; dla prowadzących tę funkcję spełniają odpowiedzi na pytania o kadrę i o same zajęcia w codziennych ankietach, a także informacja zwrotna od kadry uczestniczącej w zajęciach.

  źródło: NKJP: Anna Filipow: Jak w kształceniu korzystać z oceny zajęć, Czuwaj, 2004-12

  Daję partnerowi wyraźną informację zwrotną potwierdzającą odbiór i zrozumienie tego, co do mnie powiedział, bo aktywne słuchanie - to nie tylko uważne słuchanie, ale także przemyślenie i przekazanie odpowiedzi, czyli informacji o tym, jaka jest reakcja na zachowania drugiego człowieka.

  źródło: NKJP: Dominika Kukuła: Taktyka sprytnej kobiety, 2009

  Liderzy transformacyjni stosują bowiem głównie narzędzia miękkie: docenianie pracowników czy umiejętne udzielanie informacji zwrotnej. Czasem, by zyskać akceptację podwładnych dla jakiejś propozycji, wystarczy uznać odmienne stanowisko pracownika, choćby zaznaczyć, że pierwotna propozycja szefa pod wpływem racji pracownika została zmodyfikowana.

  źródło: NKJP: Aleksandra Cisłak, Dorota Wiśniewska-Juszczak: Przywództwo. Jak kierować ludźmi, żeby ich za sobą porwać, Polityka nr 4, 2009-08-26

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny:  informacja ,  zwrotna 
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2018