ideologia

 • zespół poglądów i przekonań dotyczących świata, życia społecznego i postaw etycznych charakteryzujący określoną grupę ludzi
 • [ide-o-logja]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • hiperonimy:  teoria
  • egalitarna, modna, oficjalna, obowiązująca, panująca; radykalna, skrajna, toksyczna, zbrodnicza; burżuazyjna, chrześcijańska, demokratyczna, katolicka, liberalna, prawicowa, rasistowska, świecka; państwowa, partyjna, wroga; czysta ideologia; ideologia faszystowska, feministyczna, komunistyczna, marksistowska, nazistowska, neoliberalna; ekstremistyczne, nowoczesne ideologie; ideologie totalitarne
  • ideologia faszyzmu, marksizmu, nacjonalizmu, nazizmu, ponowoczesności; partii; oświecenia
  • ofiara, wyznawca, zwolennik; upadek, zmierzch ideologii
  • świat bez ideologii
  • wyznawać; dorobić/dorabiać, stworzyć/tworzyć; głosić, propagować; odrzucać ideologię
  • pod presją ideologii, w imię ideologii
 • Popper dowodził, że ideologie totalitarne, takie jak komunizm i nazizm, mają wspólny element: przypisują sobie posiadanie prawdy absolutnej.

  źródło: NKJP: George Soros, Andrzej Guła: Groźba kapitalizmu, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1998-07-16

  Od końca XVIII w., pod wpływem ideologii oświecenia, w czołowych krajach Zachodu zrozumiano, że czystość jest stanem pożądanym i zaczęto wzywać do przestrzegania higieny.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  Był to początek pogrzebu systemu, zmierzch ideologii. Po Marcu nikt już nie mógł wierzyć w szlachetność celu i czystość intencji przywódców.

  źródło: NKJP: Ryszard Marek Groński: W marcu jak w karcu, Polityka, 2003-03-08

  Nowe religie, ideologie czy poglądy filozoficzne jedynie zmieniają nasz sposób myślenia i uzasadniania tego, co i tak robimy od wieków w niezwykle powoli ewoluującej postaci.

  źródło: NKJP: Roman Godlewski: Natura i kultura, Akant, 2010-01

  W PRL rock'n'roll szybko został odgórnie uznany za źródło rozwydrzenia młodzieży i przejaw wrogiej ideologii.

  źródło: NKJP: Wiesław Królikowski: Tadeusz Nalepa: Breakout absolutnie, 2008

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ideologia
  ideologie
  D. ideologii
  ideologii
  neut
  ideologij
  char
  C. ideologii
  ideologiom
  B. ideologię
  ideologie
  N. ideologią
  ideologiami
  Ms. ideologii
  ideologiach
  W. ideologio
  ideologie
 • bez ograniczeń + ideologia +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + ideologia +
  (JAKA)
 • internac.

  ang. ideology

  fr. idéologie

  niem. Ideologie

  gr. idéa 'kształt, wyobrażenie' + gr. lógos 'mowa; słowo'

CHRONOLOGIZACJA:
1861, Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2014