ład

 • książk.  stan, w którym to, o czym mowa, funkcjonuje według określonych reguł, obiekty mają swoje ustalone miejsce, a zdarzenia przewidywalny przebieg
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  porządek
  antonimy:  nieład
  nieporządek
  • boski, kosmiczny; ekonomiczny, globalny, gospodarczy, informacyjny, instytucjonalny, konstytucyjny, korporacyjny, medialny, moralny, państwowy, polityczny, prawny, przestrzenny, publiczny, społeczny, urbanistyczny, ustrojowy; dawny, nowy, obecny, obowiązujący, odwieczny, panujący, powojenny, tradycyjny, ustalony; demokratyczny, liberalny; elementarny, określony; europejski, wersalski ład
  • gwarant, strażnik, twórca; gwarancja, odbudowa, poczucie, standard, wizja, zasady ładu
  • czystość, ład i porządek, ład i czystość; ład i harmonia, ład i spokój, ład i sprawiedliwość
  • brak, poczucie ładu
  • ład panuje
  • pilnować, strzec ładu
  • budować, burzyć, kształtować, przywracać, tworzyć, utrzymać, wdrożyć, wprowadzać, zaprowadzić ład; burzyć, naruszać, podważać ład
 • Roboty, nad którymi trwają obecnie prace w laboratoriach naukowych, będą dbały o ład w mieszkaniach, załatwiały sprawunki w sklepach i prowadziły korespondencję z urzędami.

  źródło: NKJP: Janusz Michalczak: Strażnik domowego ogniska, Dziennik Polski, 2006-03-01

  Nie udaje im się opanować miasta strzeżonego przez aliantów, którzy pilnują ładu na plebiscytowym obszarze.

  źródło: NKJP: Małgorzata Szejnert: Czarny ogród, 2007

  Teoretycznie ma pani rację, ale operuje pani pojęciami z czasów pokoju, kiedy panuje już ład i porządek, a podział kompetencji jest ustalony.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

  Uwagi na temat specyfiki kształtowania się ładu społecznego w krajach postkomunistycznych poprzedzimy analitycznym wyróżnieniem dwóch aspektów wychodzenia z systemu niedemokratycznego [...].

  źródło: NKJP: Edmund Wnuk-Lipiński: Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmiany społecznej, 1996

  Nie warto burzyć obecnego ładu ekonomicznego na rynku książek i prasy.

  źródło: NKJP: Andrzej Rosner: W obronie słowa drukowanego, Dziennik Bałtycki, 2011

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ład
  łady
  D. ładu
  ładów
  C. ładowi
  ładom
  B. ład
  łady
  N. ładem
  ładami
  Ms. ładzie
  ładach
  W. ładzie
  łady

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + ład +
  (GDZIE)
  bez ograniczeń + ład +
  (JAKI)
 • psł. *ladъ 'harmonijny układ czegoś, porządek'