coś dochodzi do głosu

 • coś nabiera znaczenia i zaczyna oddziaływać
 • ATEMATYCZNY

  • instynkt; mentalność; tendencja dochodzi do głosu; interesy, marzenia, poglądy, potrzeby, pragnienia, przekonania, upodobania; cechy dochodzą do głosu
 • – Mówi pan o sobie tak ostrożnie. Chyba dochodzi do głosu druga pańska cecha charakteru – brak wiary we własne siły? – No być może. Ale wie pani, głupi by się nie bał.

  źródło: NKJP: Sztafeta, 2008-02-28

  - Przy dyskutowaniu tego problemu nie można jeszcze zapomnieć o jednym aspekcie – zniechęceniu - mówi socjolog. – Czynniki owo zniechęcenie wywołujące mogą pojawić się już w gimnazjum, ale najczęściej dochodzą do głosu w szkołach ponadgimnazjalnych, gdy najbardziej uwidaczniają się różnice w statusie majątkowym uczniów.

  źródło: NKJP: Tygodnik Ciechanowski, 2006-01-02

  Kolejnym wielkim bogiem okresu wedyjskiego, któremu podlegali inni bogowie, był Waruna ( Varuôa), bóg niebios, wiązany również z żywiołem wody. Tu, na pierwotnie szerokim, chaotycznym panteonie wielu bogów, zaczynają dochodzić do głosu tendencje monoteistyczne.

  źródło: NKJP: Marta Kudelska: Hinduizm - jedność w różnorodności, 2006

  Cyryl żył w IV w., w czasie, kiedy po edykcie mediolańskim chrześcijanie cieszyli się wolnością wyznania. Ustały wprawdzie prześladowania, jednak wyraźnie pojawiło się inne niebezpieczeństwo. W Kościele zaczęły dochodzić do głosu liczne herezje. Jedną z największych w owym czasie stał się arianizm (Ariusz przeczył bóstwu Chrystusa. Skoro Bóg jest jedyny, niestworzony i niezmienny, to syn musi być stworzony, zatem nie jest Mu równy).

  źródło: NKJP: Głos Ojca Pio, 2000

  Tęsknota do Polski i do rodzinnego miasta, poczucie, że wiele nas łączy, chociaż nigdy o tym nie mówiliśmy (ta sama uczelnia, ci sami profesorowie, koledzy, których się pamięta) - teraz właśnie te myśli dochodziły do głosu.

  źródło: NKJP: Marek Jarosz: Poznawanie świata, 2003

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch; odmienny: dochodzić

  odpowiednik aspektowy: coś doszło do głosu

Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2014