CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2014