chełpić się

 • książk.  chwalić się czymś - dumnie wyrażać się o sobie i posiadanych rzeczach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  chwalić się
  • chełpić się bogactwem, drogimi samochodami, majątkiem, swoją przeszłością, sukcesami, wpływami, zaletami
 • Mógłbym chełpić się przed tobą mą spostrzegawczością. Mógłbym powiedzieć, że zauważyłem, jak zmieniają się twoje oczy po zmierzchu i w pełnym słońcu.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Chrzest ognia, 2001

  Generał chełpił się tym, że złapano kolejnych działaczy podziemia.

  źródło: NKJP: Czesław Bielecki: Scenarzysta, 2009

  - Synu, ty wszystko potrafisz popsuć. Po twoim odezwaniu muchy wydają mi się o wiele bardziej dokuczliwe niż przed chwilą. - Oto jest potęga sugestii - chełpi się Jurek i mruga do mnie.

  źródło: NKJP: Ewa Nowacka: Może nie, może tak, 1995

  Gratuluję moim przedmówcom, którzy tak się chełpili tymi sukcesami.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 01.04.2004

  Ale przecież i my już od prawie lat dziesięciu chełpimy się demokracją i przynależnością do rodziny zachodniej cywilizacji.

  źródło: NKJP: Stanisław Żyjewski: Cena słowa, Gazeta Wrocławska, 1999

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chełpię się
  chełpimy się
  2 os. chełpisz się
  chełpicie się
  3 os. chełpi się
  chełpią się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chełpiłem się
  +(e)m się chełpił
  chełpiłam się
  +(e)m się chełpiła
  chełpiłom się
  +(e)m się chełpiło
  chełpiliśmy się
  +(e)śmy się chełpili
  chełpiłyśmy się
  +(e)śmy się chełpiły
  2 os. chełpiłeś się
  +(e)ś się chełpił
  chełpiłaś się
  +(e)ś się chełpiła
  chełpiłoś się
  +(e)ś się chełpiło
  chełpiliście się
  +(e)ście się chełpili
  chełpiłyście się
  +(e)ście się chełpiły
  3 os. chełpił się
  chełpiła się
  chełpiło się
  chełpili się
  chełpiły się

  bezosobnik: chełpiono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się chełpił
  będę się chełpić
  będę się chełpiła
  będę się chełpić
  będę się chełpiło
  będę się chełpić
  będziemy się chełpili
  będziemy się chełpić
  będziemy się chełpiły
  będziemy się chełpić
  2 os. będziesz się chełpił
  będziesz się chełpić
  będziesz się chełpiła
  będziesz się chełpić
  będziesz się chełpiło
  będziesz się chełpić
  będziecie się chełpili
  będziecie się chełpić
  będziecie się chełpiły
  będziecie się chełpić
  3 os. będzie się chełpił
  będzie się chełpić
  będzie się chełpiła
  będzie się chełpić
  będzie się chełpiło
  będzie się chełpić
  będą się chełpili
  będą się chełpić
  będą się chełpiły
  będą się chełpić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chełpmy się
  2 os. chełp się
  chełpcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chełpiłbym się
  bym się chełpił
  chełpiłabym się
  bym się chełpiła
  chełpiłobym się
  bym się chełpiło
  chełpilibyśmy się
  byśmy się chełpili
  chełpiłybyśmy się
  byśmy się chełpiły
  2 os. chełpiłbyś się
  byś się chełpił
  chełpiłabyś się
  byś się chełpiła
  chełpiłobyś się
  byś się chełpiło
  chełpilibyście się
  byście się chełpili
  chełpiłybyście się
  byście się chełpiły
  3 os. chełpiłby się
  by się chełpił
  chełpiłaby się
  by się chełpiła
  chełpiłoby się
  by się chełpiło
  chełpiliby się
  by się chełpili
  chełpiłyby się
  by się chełpiły

  bezosobnik: chełpiono by się

  bezokolicznik: chełpić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: chełpiąc się

  gerundium: chełpienie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: chełpiący się

 • bez ograniczeń + chełpić się +
  (przed KIM) + CZYM
  bez ograniczeń + chełpić się +
  (przed KIM) + że ZDANIE
  bez ograniczeń + chełpić się +
  (przed KIM) + MOWA WPROST
 • psł. *chl̥piti sę 'wzbierać, burzyć się'

  Czasownik pochodzenia dźwiękonaśladowczego.
  Znaczenie 'przechwalać się' jest przenośne i wywodzi się z pierwotnego 'wznosić się, wzbierać (o wodzie)'.

CHRONOLOGIZACJA:
1436, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2017