w gruncie rzeczy

 • mówiący o czymś, o czym można by sądzić, że nie jest prawdą, mówi, że prawdziwe jest właśnie to, co mówi
 • komentarz przyrematyczny

 • wykładnik oceny prawdziwości sądu

 • Profesor robił wrażenie surowego pedagoga, ale w gruncie rzeczy był ciepły, serdeczny, życzliwy.

  źródło: NKJP: Barbara Ziembicka: Najprostszą drogą: rozmowy z artystami, 1998

  O tym, jak dalece w gruncie rzeczy drobnomieszczańska jest tradycja, z której się wywodzę, o tym wymownie świadczy droga życiowa mego rodzeństwa [...]

  źródło: NKJP: Christian Skrzyposzek: Wolna Trybuna, 1985

  Uznałem, że jestem prawie dorosły i w gruncie rzeczy nie różnię się od ludzi starszych.

  źródło: NKJP: Stanisław Kowalewski: Czarne okna, 1961

  Dodało jej to tylko nowego bodźca, żeby jak najszybciej odrobić te, teoretyczne w gruncie rzeczy, straty - dla samej satysfakcji i dla sportu.

  źródło: NKJP: Henryk Grynberg: Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, 1998

 • część mowy: partykuła

 • w gruncie rzeczy _
  ograniczenia zakresu użycia:
  nie: z partykułami implikującymi wiedzę lub niewiedzę mówiącego
  nie: w Zd pyt.
  nie w Zd rozk.
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: zmienny: neutralna antepozycja
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019