wuj

 • brat matki albo ojca w stosunku do ich dzieci albo mąż siostry matki lub siostry ojca w stosunku do ich dzieci
 • Używane też do określenia kuzyna matki lub ojca albo męża kuzynki matki lub ojca, albo też dalszego krewnego lub nawet niespokrewnionego znajomego rodziców.

 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Rodzina

  członkowie rodziny

 • synonimy:  wujek
  • stary; bogaty, zamożny; dobry; drogi wuj
  • wuj i ciotka, wuj i ciocia; ciotka i wuj, ciocia i wuj
  • żona wuja
  • spadek po wuju
 • [...] badacze z Instytutu Archeologii i Antropologii Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, pod kierunkiem mgr Beaty Jurkiewicz, poszukiwali grobu wuja Kopernika [...].

  źródło: NKJP: I. Kobe: Kolejny rok pracy pułtuskich archeologów we Fromborku, Tygodnik Ciechanowski, 2006-10-12

  To będą urodziny mojej prababci, kończy sto lat. Przyjadą wszyscy, całe moje rodzeństwo, wujowie, kuzyni, razem kilkadziesiąt osób.

  źródło: NKJP: Waldemar Borzestowski: Bulterier Samson i ja, 2008

  Mama twierdziła, że jej wuj, Zygmunt Pułapka, dawno już wprawdzie nieżyjący, zajmował się zawodowo fryzjerstwem.

  źródło: NKJP: Barbara Kosmowska: Hermańce, 2008

  Śmierć wuja Tadeusza uzmysłowiła wszystkim nie tylko kruchość życia, ale i to, że nie potrafią już żyć razem.

  źródło: NKJP: Radosław Kobierski: Harar, 2005

  Kamienica, w której mieszka wuj Mateusz, też jest przedwojenna, nawet toalety, jak przed wojną, są na podwórku.

  źródło: NKJP: Mariusz Grzebalski: Człowiek, który biegnie przez las, 2006

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. wuj
  wujowie
  ndepr
  wuje
  depr
  D. wuja
  wujów
  C. wujowi
  wujom
  B. wuja
  wujów
  N. wujem
  wujami
  Ms. wuju
  wujach
  W. wuju
  wujowie
  ndepr
  wuje
  depr

 • bez ograniczeń + wuj +
  CZYJ
  bez ograniczeń + wuj +
  KOGO
 • psł. *ujь 'brat matki' < 'należący do rodziny dziadka ze strony matki'

CHRONOLOGIZACJA:
SStp: (inne znaczenie)
SKN: (inne znaczenie)
SJPXVII: (inne znaczenie)
STR: (inne znaczenie)
SL: (inne znaczenie)
SWil: (inne znaczenie)
SJPWar: (inne znaczenie)
SJPDor: (inne znaczenie)
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2010