żachać się

 • książk.  gwałtownym gestem lub słowem okazywać swoje niezadowolenie lub oburzenie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  zachowania emocjonalne

 • [...] zanosiła się od śmiechu, widząc, jak mąż udaje księdza, a potem sama udawała, że się żacha na takie bluźnierstwa, mówiła mu, że pójdzie za to do piekła, że nie wolno z Matki Boskiej się naigrawać [...]

  źródło: NKJP: Wojciech Kuczok: Widmokrąg, 2004

  Jeśli będziesz okazywał czułość w niezobowiązujący i niekrępujący sposób, i nie żachał się jak Cię czasem odepchnie, tylko brał to na wesoło, to wierz mi, że skruszysz KAŻDĄ dziewczynę.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. żacham się
  żachamy się
  2 os. żachasz się
  żachacie się
  3 os. żacha się
  żachają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. żachałem się
  +(e)m się żachał
  żachałam się
  +(e)m się żachała
  żachałom się
  +(e)m się żachało
  żachaliśmy się
  +(e)śmy się żachali
  żachałyśmy się
  +(e)śmy się żachały
  2 os. żachałeś się
  +(e)ś się żachał
  żachałaś się
  +(e)ś się żachała
  żachałoś się
  +(e)ś się żachało
  żachaliście się
  +(e)ście się żachali
  żachałyście się
  +(e)ście się żachały
  3 os. żachał się
  żachała się
  żachało się
  żachali się
  żachały się

  bezosobnik: żachano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się żachał
  będę się żachać
  będę się żachała
  będę się żachać
  będę się żachało
  będę się żachać
  będziemy się żachali
  będziemy się żachać
  będziemy się żachały
  będziemy się żachać
  2 os. będziesz się żachał
  będziesz się żachać
  będziesz się żachała
  będziesz się żachać
  będziesz się żachało
  będziesz się żachać
  będziecie się żachali
  będziecie się żachać
  będziecie się żachały
  będziecie się żachać
  3 os. będzie się żachał
  będzie się żachać
  będzie się żachała
  będzie się żachać
  będzie się żachało
  będzie się żachać
  będą się żachali
  będą się żachać
  będą się żachały
  będą się żachać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. żachajmy się
  2 os. żachaj się
  żachajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. żachałbym się
  bym się żachał
  żachałabym się
  bym się żachała
  żachałobym się
  bym się żachało
  żachalibyśmy się
  byśmy się żachali
  żachałybyśmy się
  byśmy się żachały
  2 os. żachałbyś się
  byś się żachał
  żachałabyś się
  byś się żachała
  żachałobyś się
  byś się żachało
  żachalibyście się
  byście się żachali
  żachałybyście się
  byście się żachały
  3 os. żachałby się
  by się żachał
  żachałaby się
  by się żachała
  żachałoby się
  by się żachało
  żachaliby się
  by się żachali
  żachałyby się
  by się żachały

  bezosobnik: żachano by się

  bezokolicznik: żachać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  żachając się

  gerundium: żachanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: żachający się

  odpowiednik aspektowy: żachnąć się

 • bez ograniczeń + żachać się +
  na KOGO/CO
 • Zob. żachnąć się

CHRONOLOGIZACJA:
1855, Mohort. Rapsod rycerski, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2018