maić się

 • książk.  ozdabiać się gałązkami, kwiatami, wstążkami
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  zwyczaje i obyczaje


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Pogoda

  zjawiska atmosferyczne

 • Odtąd co roku na sześć miesięcy musiała wracać do Podziemia. Gdy wychodziła wiosną, świat maił się kwiatami, tak wielka była radość Demeter, która jej nie opuszczała.

  źródło: NKJP: Andrzej Szczeklik: Kore: o chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, 2007

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. maję się
  maimy się
  2 os. maisz się
  maicie się
  3 os. mai się
  mają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. maiłem się
  +(e)m się maił
  maiłam się
  +(e)m się maiła
  maiłom się
  +(e)m się maiło
  mailiśmy się
  +(e)śmy się maili
  maiłyśmy się
  +(e)śmy się maiły
  2 os. maiłeś się
  +(e)ś się maił
  maiłaś się
  +(e)ś się maiła
  maiłoś się
  +(e)ś się maiło
  mailiście się
  +(e)ście się maili
  maiłyście się
  +(e)ście się maiły
  3 os. maił się
  maiła się
  maiło się
  maili się
  maiły się

  bezosobnik: majono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się maił
  będę się maić
  będę się maiła
  będę się maić
  będę się maiło
  będę się maić
  będziemy się maili
  będziemy się maić
  będziemy się maiły
  będziemy się maić
  2 os. będziesz się maił
  będziesz się maić
  będziesz się maiła
  będziesz się maić
  będziesz się maiło
  będziesz się maić
  będziecie się maili
  będziecie się maić
  będziecie się maiły
  będziecie się maić
  3 os. będzie się maił
  będzie się maić
  będzie się maiła
  będzie się maić
  będzie się maiło
  będzie się maić
  będą się maili
  będą się maić
  będą się maiły
  będą się maić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. majmy się
  2 os. maj się
  majcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. maiłbym się
  bym się maił
  maiłabym się
  bym się maiła
  maiłobym się
  bym się maiło
  mailibyśmy się
  byśmy się maili
  maiłybyśmy się
  byśmy się maiły
  2 os. maiłbyś się
  byś się maił
  maiłabyś się
  byś się maiła
  maiłobyś się
  byś się maiło
  mailibyście się
  byście się maili
  maiłybyście się
  byście się maiły
  3 os. maiłby się
  by się maił
  maiłaby się
  by się maiła
  maiłoby się
  by się maiło
  mailiby się
  by się maili
  maiłyby się
  by się maiły

  bezosobnik: majono by się

  bezokolicznik: maić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: mając się

  gerundium: majenie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: mający się

  odpowiednik aspektowy: umaić się

 • bez ograniczeń + maić się +
  (CZYM)
 • Zob. maić

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2015