CHRONOLOGIZACJA:
1857, "Biblioteka warszawska", t. 3, 1857.
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2017