astronautyka

 • dyscyplina naukowo-techniczna, zajmująca się lotami poza atmosferę Ziemi i poznawaniem przestrzeni kosmicznej oraz znajdujących się w niej obiektów
 • [astronau̯tyka] lub pot. [ astronau̯tyka]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Niebo i wszechświat

  badanie i podbój kosmosu

 • synonimy:  kosmonautyka
  • amerykańska, radziecka, światowa; współczesna astronautyka
  • astronautyka i astronomia, astronautyka i lotnictwo
  • dzieje, historia, przyszłość, rozwój; osiągnięcia, podstawy; pionier, miłośnik; centrum, muzeum astronautyki
  • propagować astronautykę
  • interesować się, zajmować się astronautyką
 • Astronomia, dotychczas głównie jako teoria, zaczęła owocować rozwojem praktycznej astronautyki. Rozpoczęła się era bezpośredniej eksploracji kosmosu.

  źródło: NKJP: Odlotowy wykład, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”, 2008-01-10

  W pomieszczeniach obserwatorium znalazłoby się również miejsce na różnego rodzaju wystawy, pokazujące głównie historię astronautyki.

  źródło: NKJP: (jd): Obserwatorium i planetarium, Gazeta Radomszczańska, 2009-07-01

  Jeśli ta operacja się powiedzie, będzie to pierwsze w historii astronautyki lądowanie ziemskiej aparatury na komecie.

  źródło: NKJP: Jacek Jachimecki: Na kometę!, Gazeta Krakowska, 2004-03-03

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. astronautyka
  astronautyki
  D. astronautyki
  astronautyk
  C. astronautyce
  astronautykom
  B. astronautykę
  astronautyki
  N. astronautyką
  astronautykami
  Ms. astronautyce
  astronautykach
  W. astronautyko
  astronautyki

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. astronautics

  fr. astronautique

  niem. Astronautik

  gr. ástron 'gwiazda' + gr. nautikós 'okrętowy, żeglarski'

CHRONOLOGIZACJA:
1958, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2017