aleksandryn

 • lit.  wiersz złożony z 12 sylab ze średniówka po szóstej, akcentowanej sylabie, popularny w poezji francuskiej
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  wiersz
 • Robert Bourgois, tłumacz poematu, opowiadał o trudnościach przełożenia 13-zgłoskowca na aleksandryn i liczył na palcach stopy wiersza.

  źródło: NKJP: Krzysztof Rutkowski: Paryskie pasaże, Gazeta Wyborcza, 1992-10-27

  Wiersze są bardzo komunikatywne, bowiem poszczególne wersy są rymowane parami, co jak najbardziej przypomina Jana Kochanowskiego. No i ten aleksandryn (dwunastozgłoskowiec), którym poeta napisał „Krajobraz po bitwie”.

  źródło: NKJP: Stefan Pastuszewski: Moc i kunszt, Akant, 2009-05

  W tłumaczeniach aleksandryn często oddawany jest innym wersem, zwykle trzynastozgłoskowym o mieszanej stopie, tak na przykład przetłumaczył Jan Andrzej Morsztyn zapisanego aleksandrynem Cyda Corneille'a.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aleksandryn
  aleksandryny
  D. aleksandrynu
  aleksandrynów
  C. aleksandrynowi
  aleksandrynom
  B. aleksandryn
  aleksandryny
  N. aleksandrynem
  aleksandrynami
  Ms. aleksandrynie
  aleksandrynach
  W. aleksandrynie
  aleksandryny
 • fr. alexandrin

  Od francuskiego XII-wiecznego zbioru poematów "Roman d'Alexandre" Lamberta le Tort, opowiadającego o Aleksandrze Macedońskim

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2015