asonans

 • lit.  rym niedokładny, w którym samogłoski są identyczne, a spółgłoski się różnią
 • [asonans] lub [asonãs]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  rym
 • Jeszcze miałem niezgrabny asonans na początek wiersza:
  „...i słońc szalonych trajektorii
  Zatraca mię i świat w agonii...”

  źródło: NKJP: Zygmunt Haupt: Baskijski diabeł: opowiadania i reportaże, 2007

  Jedna z autorek użyła nawet asonansu poetyckiego. Nie wiem, czy zdaje sobie z tego sprawę, ale to przejaw talentu [...].

  źródło: NKJP: Poeci i kandydaci, Dziennik Polski, 2003-04-02

  [...] poeci klasyczni specjalnie unikali takich asonansów, uważając je za nieestetyczne.

  źródło: NKJP: Internet

  Zdaniem Wisławy Szymborskiej na asonanse, czyli rymy niedokładne, można sobie pozwolić w poezji, ale limeryk to sprawa zbyt poważna.

  źródło: NKJP: Anna Bikont: Zabawy literackie, Gazeta Wyborcza, 1997-12-23

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. asonans
  asonanse
  D. asonansu
  asonansów
  C. asonansowi
  asonansom
  B. asonans
  asonanse
  N. asonansem
  asonansami
  Ms. asonansie
  asonansach
  W. asonansie
  asonanse
 • fr. assonance

  z hiszp. asonancia 'współbrzmienie'

CHRONOLOGIZACJA:
1934, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2015