amfibrach

 • lit.  w metryce antycznej: stopa wiersza złożona z trzech sylab, z których środkowa jest długa; w wersyfikacji polskiej: stopa trójsylabowa, w której środkowa sylaba jest akcentowana
 • [amfibrach] lub [ăfibrach]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  stopa
  • amfibrach hiperkatalektyczny, katalektyczny
 • Rodzaj wykorzystanej stopy wpływa na nastrój wiersza: amfibrach występuje w utworach monotonnych, trochej w utworach żywych, często związanych z tańcem i ruchem.

  źródło: NKJP: Internet

  Dwa początkowe wersy napisane są prawidłowym trochejem (dwusylabowa stopa miarowa: najpierw sylaba akcentowana, potem nieakcentowana), ale w trzecim niespodziewanie zamienia się on w amfibrach (stopa: nieakcentowana plus akcentowana, plus nieakcentowana) katalektyczny (obcięta ostatnia sylaba w wersie).

  źródło: NKJP: Wojciech Staszewski: Trochę trochejem, Gazeta Wyborcza, 1999-03-08

  Najbardziej zróżnicowana pod względem miejsc akcentowych, a więc i najmniej pod względem rytmicznym regularna, jest kolumna pierwsza z przeważającą ilością amfibrachów.

  źródło: NKJP: Zbigniew Lisowski: Poznawanie poezji: interpretacje, 2008

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. amfibrach
  amfibrachy
  D. amfibracha
  amfibrachu
  amfibrachów
  C. amfibrachowi
  amfibrachom
  B. amfibrach
  amfibrachy
  N. amfibrachem
  amfibrachami
  Ms. amfibrachu
  amfibrachach
  W. amfibrachu
  amfibrachy
 • łac. amphibrachus, amphibrachys

  z gr. amphíbrachys 'krótki z obu stron; amfibrach'

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2015