Belzebub

 • rel.  biblijny wódz demonów, jeden z władców piekieł
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  wierzenia i przesądy

 • hiperonimy:  diabeł
  • Lucyfer i Belzebub
 • Wprawdzie z racji kapłaństwa mam siłę egzorcyzmowania, ale nie próbuję tego, bo mam w sobie jakiś lęk, że mogę nie dać sobie rady. To nie są sprawy łatwe. A Belzebub należy do nietuzinkowych Złych.

  źródło: NKJP: Andrzej Plęs: Zły z brzeźnickiej parafii, Gazeta Krakowska, 2007-02-14

  Skutecznie przepędziwszy Belzebuba, Lucyfera, Behemota, Lewiatana, Beliala i pozostałe szatany proboszcz przemówił do wiernych, wzywając do modłów, większej pobożności oraz pokuty za grzechy trawiące miasto.

  źródło: NKJP: Mariusz Urbanek: Waldorff, ostatni baron Peerelu, 2008

  Czytał o tym, jak Chrystus Pan wyrzucał demony, i były tam takie słowa: „Wyrzucał przez Belzebuba, księcia czartowskiego”, a Ludwik przeczytał: „przez Belzebuba, księcia Czartoryskiego”. Wszyscy w śmiech, a ojciec Michał, jako że nie dosłyszał, zapytał, co się stało.

  źródło: NKJP: Jan Grzegorczyk: O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony, 2007

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Belzebub
  D. Belzebuba
  C. Belzebubowi
  B. Belzebuba
  N. Belzebubem
  Ms. Belzebubie
  W. Belzebubie

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2015