społecznictwo

 • działalność społecznika lub społeczniczki
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie

 • synonimy:  społecznikostwo
 • Mirka znalazła sposób na połączenie obu pasji, społecznictwa i pływania. Od roku uczy pływać dzieci z przychodni Promyk przy ul. Swobodnej.

  źródło: NKJP: Bartłomiej Knapik: Blondynka z pasją, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-09-07

  Nieco później ideą krwiodawstwa zaraził akademicką młodzież. Społecznictwo stało się jedynym jego nałogiem.

  źródło: NKJP: (AMusz): Lekarz w stopniu podpułkownika, Gazeta Krakowska, 2001-08-07

  Natrudził się mój ojciec, aby wyprowadzić wszystkich [o dzieciach] na ludzi. Do tego wszystkiego zawsze znajdywał czas na społecznictwo.

  źródło: NKJP: (AMusz): Równolatek Cracovii, Gazeta Krakowska, 2001-10-02

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. społecznictwo
  społecznictwa
  D. społecznictwa
  społecznictw
  C. społecznictwu
  społecznictwom
  B. społecznictwo
  społecznictwa
  N. społecznictwem
  społecznictwami
  Ms. społecznictwie
  społecznictwach
  W. społecznictwo
  społecznictwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: społeczny, społecznik; zob. społem

CHRONOLOGIZACJA:
1699, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016