autorelaks

 • psych.  świadome wykonywanie czynności, które mają na celu wprowadzenie samego siebie w stan odprężenia psychicznego i fizycznego, w którym rozluźnia się mięśnie i odsuwa od siebie sprawy wywołujące stres
 • [au-torelaks]

 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  • techniki autorelaksu
  • nauczyć się autorelaksu
 • Zajęcia mają na celu uświadomić młodzieży jak rodzi się stres, do czego popycha (np. do agresji, narkomanii); przekonać, że stres można okiełznać np. przez sport, muzykę, masaż, autorelaks.

  źródło: Internet: gppiotrkow.edupage.org

  [...] rozluźnienie mięśni szkieletowych powoduje automatyczne rozluźnienie mięśni trzewnych i wewnętrznych klatki piersiowej. Stosując tę metodę autorelaksu, można w końcowym etapie nauki osiągnąć stan tzw. relaksacji zróżnicowanej. Polega ona na tym, że w napięciu pozostają tylko te mięśnie, które są niezbędne do wykonania danej czynności, pozostałe natomiast są rozluźnione.

  źródło: Internet: kobieta.byc.pl

  Kąpiel w ciepłej wodzie, wylegiwanie się na piasku, masaż lub autorelaks służą rozluźnieniu się.

  źródło: Internet: osrodekintra.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autorelaks
  autorelaksy
  D. autorelaksu
  autorelaksów
  C. autorelaksowi
  autorelaksom
  B. autorelaks
  autorelaksy
  N. autorelaksem
  autorelaksami
  Ms. autorelaksie
  autorelaksach
  W. autorelaksie
  autorelaksy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: auto- (por. gr. autós 'sam') i relaks (zob.).

CHRONOLOGIZACJA:
1992, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018