argot

 • książk.  odmiana języka używana w określonym środowisku społecznym lub zawodowym, charakteryzująca się ekspresywnością, różniąca się od języka ogólnego używanym słownictwem
 • Wyraz dawniej używany jako termin językoznawczy, obecnie w polskich pracach naukowych z zakresu językoznawstwa używa się innych terminów.

 • [argo]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • synonimy:  gwara
  slang
  żargon
  • paryski, warszawski... argot
 • [...] aktorzy używają argot i mówią z akcentem bretońskim.

  źródło: NKJP: Tadeusz Lubelski: Portrety, Gazeta Wyborcza, 1993-03-19

  Strzelić jednego na cynku - oznacza w paryskim argot, wypić coś przy barze.

  źródło: NKJP: Bistro i cynk, Dziennik Polski, 2000-08-05

  Miał reputację najlepszego odbiorcy lewego towaru, juchtu, jak się mówiło w warszawskim argot.

  źródło: NKJP: Marek Nowakowski: Powidoki, 2010

  [...] duża sztuka: pisać o sprawach poważnych i częstokroć skomplikowanych, bez posługiwania się specyficznym, naukowym argot.

  źródło: NKJP: Daleka i bliska, Dziennik Polski, 2000-12-08

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2, m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. argot
  argot
  pot. argoty
  D. argot
  pot. argotu
  argot
  pot. argotów
  C. argot
  pot. argotowi
  argot
  pot. argotom
  B. argot
  argot
  pot. argoty
  N. argot
  pot. argotem
  argot
  pot. argotami
  Ms. argot
  pot. argocie
  argot
  pot. argotach
  W. argot
  pot. argocie
  argot
  pot. argoty
 • fr.

CHRONOLOGIZACJA:
1935, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2016