encyklika

 • pismo papieża kierowane do duchownych i wiernych całego świata, poruszające problemy wiary i życia chrześcijańskiego
 • D. lp i M. B. W. lm wymawiane: [encykliki] lub  pot.  [encykliki].

 • [encyklika] lub  pot.  [encyklika]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • hiperonimy:  pismo
  • papieska; ostatnia, pierwsza encyklika; encyklika społeczna
  • encyklika „Deus caritas est”, „Evangelium Vitae”, "Fides et Ratio", "Redemptor hominis", "Veritatis splendor"
  • encyklika Benedykta XVI, Jana Pawła II
  • fragment, tekst encykliki
  • encyklika poświęcona czemuś
  • ogłosić, wydać; cytować encyklikę
 • W encyklice Deus caritas est Papież Benedykt XVI przypomina, że człowiek musi być postrzegany jako istota psychofizyczna: „Człowiek staje się naprawdę sobą [...] kiedy ciało i dusza odnajdują się w wewnętrznej jedności (...)”.

  źródło: NKJP: Marek Paszucha: W zdrowym ciele zdrowy duch i... światły umysł, Wychowawca nr 162, 2006-06

  Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu - wyjaśnia Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis.

  źródło: NKJP: Anna Cierniak: Wychowanie w prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II, Wychowawca nr 130, 2003-10

  Benedykt XVI tłumaczył treść encykliki również tak: — Chcę ukazać, że eros (miłość między mężczyzną i kobietą — przyp. red.) przekształca się w agape (miłość opartą na wierze — przyp. red.) w takiej mierze, w jakiej obydwoje naprawdę się kochają, gdy jedno z nich nie szuka już więcej siebie i swej własnej radości, przyjemności, lecz przede wszystkim szuka dobra drugiego.

  źródło: NKJP: Marek Twaróg: Jubilat na Stolicy Piotrowej, Dziennik Zachodni, 2007-04-16

  Czyny miłosierdzia charakteryzują się wzajemnością daru: obdarowujemy innych i jesteśmy przez nich obdarowywani. Dlatego Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia podkreśla, że „ten, kto daje - daje tym bardziej, gdy równocześnie czuje się obdarowany przez tego, kto przyjmuje jego dar”.

  źródło: NKJP: Irena Złotkowska, Anna Czajkowska: Jak pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu? Post i jałomużna, 2009

  Kościół nie rości sobie pretensji do zastępowania państwa czy współdziałania w rządzeniu. Domaga się jedynie w każdym ustroju warunków umożliwiających mu swobodne wypełnianie jego misji. Dziś tego rodzaju stanowisko, również podkreślone w encyklikach społecznych Jana Pawła II, jest już czymś oczywistym.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. encyklika
  encykliki
  D. encykliki
  encyklik
  C. encyklice
  encyklikom
  B. encyklikę
  encykliki
  N. encykliką
  encyklikami
  Ms. encyklice
  encyklikach
  W. encykliko
  encykliki
 • niem. enzyklika

  wł. enciclica

  z łac. kośc. epistula encyclica 'papieski list okólny'

CHRONOLOGIZACJA:
1754, Hasło Słowa Bożego Łaskę, Pokoy y Chwałę [...], books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2017