laudator

 • książk.  osoba, która publicznie wyraża pochwałę czyjejś twórczości lub dokonań
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną

 • [...] jubileusz 55-lecia „Dziennika Bałtyckiego” uświetnił w Cadenie wernisaż malarstwa sopockiej artystki Jadwigi Lesieckiej. Istnienie w malarstwie artystki dwu nieprzemijających wartości: jedności życia i tworzenia oraz odkrywczej postawy wobec malarskiego dziedzictwa, podkreślał laudator prof. Kazimierz Nowosielski.

  źródło: NKJP: (marcel): Salon sztuki, Dziennik Bałtycki, 2011

  Zazwyczaj, gdy nadajemy doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej, realizujemy scenariusz obejmujący wystąpienia wszystkich dziekanów, którzy wnioskowali o nadanie tej godności. Potem powinien zabrać głos laudator, przedstawiając obszerne uzasadnienie wniosku.

  źródło: NKJP: Godnie, lecz krótko, Godnie, lecz krótko, 2000-03-27

  Urodzony w roku 1962 Durs Gruenbein zrobił furorę w całych Niemczech. Kiedy w roku 1995 otrzymywał prestiżową Nagrodę Buechnera, laudator mówił: te wiersze to „cienie wierszy, ciskane na papier jak atomowe błyskawice” .

  źródło: NKJP: Andrzej Kopacki: Mury, miedze, oceany, Gazeta Wyborcza, 1998-08-07

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. laudator
  laudatorzy
  ndepr
  laudatory
  depr
  D. laudatora
  laudatorów
  C. laudatorowi
  laudatorom
  B. laudatora
  laudatorów
  N. laudatorem
  laudatorami
  Ms. laudatorze
  laudatorach
  W. laudatorze
  laudatorzy
  ndepr
  laudatory
  depr

 • łac. laudātor 'chwalca, piewca; mówca pogrzebowy'

CHRONOLOGIZACJA:
1998, NKJP
Dawniej jedynie w wyrażeniu laudator temporis acti.
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2016