warownia

 • dawna budowla (lub zespół budowli) o charakterze ściśle obronnym
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Budownictwo

  rodzaje budowli i ich cechy


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  czynności, przedmioty, miejsca związane z wojskiem i wojną

 • synonimy:  forteca
  twierdza
  • czternastowieczna, średniowieczna; krzyżacka; gotycka; malborska warownia; naddunajskie warownie; warownie jurajskie
  • warownia Templariuszy
  • warownia w Czorsztynie, w Elblągu, w Kwidzynie, w Malborku, w Niedzicy...
  • wznieść, zbudować; zdobyć warownię
 • Smoleńsk był dużą, silnie ufortyfikowaną warownią. Położona na wysokim brzegu Dniepru, osłaniana była z jednej strony przez rzekę, a z drugiej przez głęboki parów, gdzie spiętrzone wody płynącego strumienia utworzyły dwa stawy.

  źródło: NKJP: Internet

  Polacy wielokrotnie, ale bezskutecznie próbowali odbić Kamieniec z rąk tureckich. [...] Jan III Sobieski polecił założyć w pobliżu nową warownię - Okopy Świętej Trójcy, mającą ułatwić odbicie Kamieńca, ale zadanie to udało się dopiero w 1699 roku na mocy traktatów karłowickich.

  źródło: NKJP: Stanisław Sławomir Nicieja: Twierdze kresowe Rzeczypospolitej, 2006

  W tym roku zamierzamy odkryć zachodnio-północną część zamku. Odsłonięto już część piwnic, prawdopodobnie przy wjeździe do dawnej warowni, gdyż widać również fragmenty drogi brukowej.

  źródło: NKJP: (ŁAJ): Badania archeologiczne, Dziennik Bałtycki, 2001-07-12

  Naprawdę zamek służył najpierw jako piastowska warownia, a potem siedziba niemieckich właścicieli okolicznych włości.

  źródło: NKJP: Ł: Weekend w Szklarskiej Porębie, Trybuna Śląska, 2002-02-16

  Dla obrony tego odcinka ówczesnej granicy Polski, Kazimierz Wielki nakazał wznieść trzy warownie, górujące nad doliną Prądnika. Najbliższa Krakowa to będący w odbudowie zamek w Korzkwi, ruiny drugiej są w Ojcowie, a trzecia to prawdziwe „orle gniazdo” — renesansowy zamek w Pieskowej Skale, obok którego stoi słynna Maczuga Herkulesa.

  źródło: NKJP: Krzysztof Wojtycza: Trzy warownie, Nasze Miasto Kraków, 2004-08-26

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. warownia
  warownie
  D. warowni
  warowni
  C. warowni
  warowniom
  B. warownię
  warownie
  N. warownią
  warowniami
  Ms. warowni
  warowniach
  W. warownio
  warownie
 • Od słow. *varovati ‘pilnować, strzec, uważać na kogoś, na coś’ ( < prawdopodobnie ze  st.-w.-niem.  warōn ‘uważać’ z przyrostkiem -nia (< *-ьn'a), tworzącym m. in. nazwy miejsc.

CHRONOLOGIZACJA:
1814, SL
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2016