kategoryczny

 • książk.  taki, który wyraża czyjąś stanowczość, zdecydowanie i brak jakiejkolwiek zgody na sprzeciw
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • kategoryczny gest, głos, rozkaz, sprzeciw, ton, wniosek, zakaz; kategoryczna ocena, odmowa; kategoryczne stwierdzenie, twierdzenie, zaprzeczenie, żądanie
 • Zacznę od kategorycznego stwierdzenia: Unia Wolności jest potrzebna, niezbędna, musi przezwyciężyć wewnętrzne trudności i wygrać. Winna wygrać wybory parlamentarne jesienią bieżącego roku.

  źródło: NKJP: Stanisław Stomma: Niebezpieczna swojska klatka, Gazeta Wyborcza, 1997-01-25

  Przeszkadza mi twój kategoryczny ton, kiedy mówisz: „Wiem, że tak jest i koniec!”

  źródło: NKJP: Krzysztof Jedliński i inni: Trening interpersonalny, 1997

  W liście skierowanym między innymi do naszej redakcji wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wielunia wyraża kategoryczny protest wobec wprowadzenia cenzury w radiowych audycjach.

  źródło: NKJP: (mim): Radio bez cenzury, Dziennik Łódzki, 2006-02-06

  Kiedy Królowa dowiedziała się o tobie, kazała zwołać Radę Najtwardszych i wydała kategoryczny rozkaz, aby przed zakończeniem obrad nikt poza mną nie kontaktował się z tobą.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Podróż do krainy om. Opowieść hipotetyczna, 1974

  Wszyscy uchodźcy są przekonani, że mimo kategorycznych oświadczeń amerykańskich, iż nie zostaną nigdy wpuszczeni do USA, kiedyś w przyszłości furtka zostanie otwarta.

  źródło: NKJP: Jacek Kalabiński: Zmierzch Bogów, Gazeta Wyborcza, 1994-09-05

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. kategoryczny
  kategoryczny
  kategoryczny
  kategoryczne
  kategoryczna
  D. kategorycznego
  kategorycznego
  kategorycznego
  kategorycznego
  kategorycznej
  C. kategorycznemu
  kategorycznemu
  kategorycznemu
  kategorycznemu
  kategorycznej
  B. kategorycznego
  kategorycznego
  kategoryczny
  kategoryczne
  kategoryczną
  N. kategorycznym
  kategorycznym
  kategorycznym
  kategorycznym
  kategoryczną
  Ms. kategorycznym
  kategorycznym
  kategorycznym
  kategorycznym
  kategorycznej
  W. kategoryczny
  kategoryczny
  kategoryczny
  kategoryczne
  kategoryczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. kategoryczni
  kategoryczni
  kategoryczne
  kategoryczne
  D. kategorycznych
  kategorycznych
  kategorycznych
  kategorycznych
  C. kategorycznym
  kategorycznym
  kategorycznym
  kategorycznym
  B. kategorycznych
  kategorycznych
  kategorycznych
  kategoryczne
  N. kategorycznymi
  kategorycznymi
  kategorycznymi
  kategorycznymi
  Ms. kategorycznych
  kategorycznych
  kategorycznych
  kategorycznych
  W. kategoryczni
  kategoryczni
  kategoryczne
  kategoryczne

 • fr. categorique

  niem. kategorisch

  z gr. katēgorikós 'orzekający'

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2017