debata

 • publiczna dyskusja, w której przedstawione zostają różne poglądy dotyczące zagadnień politycznych i problemów społecznych
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  działalność polityczna


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • hiperonimy:  dyskusja
  • publiczna; telewizyjna; burzliwa; poważna; ogólnonarodowa; plenarna; długa, wielogodzinna; ważna; uczciwa debata; debata przedwyborcza; prezydencka; parlamentarna, sejmowa;
  • organizator, uczestnicy; przebieg; temat debaty
  • zaprosić do debaty
  • uczestniczyć w debacie
  • przeprowadzić, zorganizować; otwierać; kończyć, zakończyć debatę
 • W trakcie debaty parlamentarna większość uparcie kwestionowała sens przeprowadzenia referendum.

  źródło: NKJP: Cezary Goliński: Białoruś neutralna czy razem z WNP?, Gazeta Wyborcza, 1993-07-09

  Organizatorem debaty była Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim.

  źródło: NKJP: Notowania, Nowiny Raciborskie, 2006-12-19

  Oto starły się dwa rodzaje racjonalności: racjonalność naukowa, uosobiona przez pewnego siebie, aroganckiego uczonego, i racjonalność społeczna, reprezentowana przez Bellarmina uwzględniającego w debacie złożony kontekst.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, 2002

  W debacie intelektualnej dominowały poglądy wzywające do głębokich reform społecznych i demokratyzacji ustroju politycznego.

  źródło: NKJP: Kazimierz Michał Ujazdowski: Żywotność konserwatyzmu: idee polityczne Adolfa Bocheńskiego, 2005

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. debata
  debaty
  D. debaty
  debat
  C. debacie
  debatom
  B. debatę
  debaty
  N. debatą
  debatami
  Ms. debacie
  debatach
  W. debato
  debaty

 • fr. débat

CHRONOLOGIZACJA:
1854, Nowiny, books.google.pl
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2020