domator

 • osoba, która najchętniej lubi spędzać czas w swoim domu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  dom/inne miejsca zamieszkania i ich otoczenie

  • typowy domator
  • natura, typ domatora
  • być, zostać domatorem
 • - Jako domator lubię spędzać czas z rodziną, najlepiej we własnym ogródku.

  źródło: NKJP: Paweł Guga: Od kuchni, Gazeta Krakowska, 2002-09-05

  Mąż był bardzo pogodnym i wesołym człowiekiem [...] Lubił przyjmować gości, ale nie cierpiał przebierać się i wychodzić z domu. Był typowym domatorem.

  źródło: NKJP: Andrzej Tuziak: Podróżnik wyobraźni, Trybuna Śląska, 2001-05-18

  Jaki jest twój tato? - Bez reszty oddany swej sztuce, medalierstwu i plastyce. Jest typem domatora, ceni rodzinę i domowe zacisze.

  źródło: NKJP: Stanisław Kośmider: Chorowałam, gdy wyjeżdżał z domu, Gazeta Poznańska, 2003-06-23

  Oboje pracujemy zawodowo. Jesteśmy domatorami - popołudnia i weekendy spędzamy w domu, ale lubimy także przyjmować gości.

  źródło: NKJP: Magdalena Rudnicka: Przestrzenna kawalerka, Dziennik Bałtycki, 2001-06-12

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. domator
  domatorzy
  ndepr
  domatory
  depr
  D. domatora
  domatorów
  C. domatorowi
  domatorom
  B. domatora
  domatorów
  N. domatorem
  domatorami
  Ms. domatorze
  domatorach
  W. domatorze
  domatorzy
  ndepr
  domatory
  depr

 • Zob. dom

CHRONOLOGIZACJA:
1582, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2015