liczebnik

 • jęz.  w tradycyjnej gramatyce: wyraz określający liczbę, ilość, krotność lub kolejność
 • W nowszych ujęciach naukowych (również w części gramatycznej tego słownika) zakres terminu ograniczony jest do wyrazów będących nazwami liczb, np. dwa, trzy, cztery.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

 • hiperonimy:  część mowy
 • Nigdy dotąd nie zdradził się, że tak dobrze umie francuskie liczebniki.

  źródło: NKJP: Andrzej Bobkowski: Szkice piórkiem, 1957

  Wspomnijmy na koniec o liczebnikach - z pewnością najtrudniejszej kategorii gramatycznej języka polskiego.

  źródło: NKJP: Jan Miodek: Jak mówimy, Gazeta Wyborcza, 1998-10-30

  Ubolewamy nad ginącymi gatunkami zwierząt czy odmianami roślin, ale przecież właśnie na naszych oczach dogorywa zaimek wskazujący „tę” (powszechnie mówi się „polecam tą książkę”), jak również upada szlachetna sztuka odmiany liczebników.

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir: Silva rerum historicarum, 2002

  Podaj przykłady zdań, w których jako podmiot występowałby: a) przymiotnik, b) czasownik, c) zaimek, d) liczebnik, e) wyrażenie złożone zawierające czasownik w trybie oznajmującym.

  źródło: NKJP: Zygmunt Ziembiński: Logika praktyczna, 1958

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. liczebnik
  liczebniki
  D. liczebnika
  liczebników
  C. liczebnikowi
  liczebnikom
  B. liczebnik
  liczebniki
  N. liczebnikiem
  liczebnikami
  Ms. liczebniku
  liczebnikach
  W. liczebniku
  liczebniki

 • Kalka łac. nōmen numerāle (Bańk); zob. liczba

CHRONOLOGIZACJA:
1764, Bańk
Pierwotne znaczenie to 'rachmistrz'; jako termin gramatyczny w użyciu od 1825 r.
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015