nalepiać

 • mocować na czymś pomocą kleju
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  rodzaje pracy

 • synonimy:  naklejać
  przylepiać
  hiperonimy:  mocować
  • nalepiać kartkę, znaczek
 • Nie trzeba nalepiać znaczka, bo naszą akcję popiera Poczta Polska, która zwolniła te kartki z opłat.

  źródło: NKJP: Piotr Pacewicz: To mógł być każdy z nas, Gazeta Wyborcza, 1996-03-21

  Na afiszach ktoś systematycznie nalepiał ulotki: „Precz ze sługusami Stalina!”.

  źródło: NKJP: Wanda Zwinogrodzka: Dejmka cena wierności, Gazeta Wyborcza, 1994-01-19

  Nie było wówczas mowy [...] o komputerach, więc w każdym kiosku „Lajkonika” na blankiet nalepiano banderolę, smarując ją obficie arabską gumą, a po losowaniu pracownicy sprawdzali tysiące blankietów, przykładając do nich odpowiednie szablony.

  źródło: NKJP: Andrzej Kozioł: Alfabet krakowski Andrzeja Kozioła, 2009

  Nożyczkami odcinano kartkę z bloczku i po posmarowaniu klejem nalepiano w zeszycie [...].

  źródło: NKJP: Ewa Nowacka: Małe kochanie, wielka miłość, 1997

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nalepiam
  nalepiamy
  2 os. nalepiasz
  nalepiacie
  3 os. nalepia
  nalepiają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nalepiałem
  +(e)m nalepiał
  nalepiałam
  +(e)m nalepiała
  nalepiałom
  +(e)m nalepiało
  nalepialiśmy
  +(e)śmy nalepiali
  nalepiałyśmy
  +(e)śmy nalepiały
  2 os. nalepiałeś
  +(e)ś nalepiał
  nalepiałaś
  +(e)ś nalepiała
  nalepiałoś
  +(e)ś nalepiało
  nalepialiście
  +(e)ście nalepiali
  nalepiałyście
  +(e)ście nalepiały
  3 os. nalepiał
  nalepiała
  nalepiało
  nalepiali
  nalepiały

  bezosobnik: nalepiano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę nalepiał
  będę nalepiać
  będę nalepiała
  będę nalepiać
  będę nalepiało
  będę nalepiać
  będziemy nalepiali
  będziemy nalepiać
  będziemy nalepiały
  będziemy nalepiać
  2 os. będziesz nalepiał
  będziesz nalepiać
  będziesz nalepiała
  będziesz nalepiać
  będziesz nalepiało
  będziesz nalepiać
  będziecie nalepiali
  będziecie nalepiać
  będziecie nalepiały
  będziecie nalepiać
  3 os. będzie nalepiał
  będzie nalepiać
  będzie nalepiała
  będzie nalepiać
  będzie nalepiało
  będzie nalepiać
  będą nalepiali
  będą nalepiać
  będą nalepiały
  będą nalepiać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nalepiajmy
  2 os. nalepiaj
  nalepiajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nalepiałbym
  bym nalepiał
  nalepiałabym
  bym nalepiała
  nalepiałobym
  bym nalepiało
  nalepialibyśmy
  byśmy nalepiali
  nalepiałybyśmy
  byśmy nalepiały
  2 os. nalepiałbyś
  byś nalepiał
  nalepiałabyś
  byś nalepiała
  nalepiałobyś
  byś nalepiało
  nalepialibyście
  byście nalepiali
  nalepiałybyście
  byście nalepiały
  3 os. nalepiałby
  by nalepiał
  nalepiałaby
  by nalepiała
  nalepiałoby
  by nalepiało
  nalepialiby
  by nalepiali
  nalepiałyby
  by nalepiały

  bezosobnik: nalepiano by

  bezokolicznik: nalepiać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: nalepiając

  gerundium: nalepianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: nalepiający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: nalepiany

  odpowiednik aspektowy: nalepić

 • bez ograniczeń + nalepiać +
  CO + (GDZIE)
 • Zob. lepić

CHRONOLOGIZACJA:
1614, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2017