CHRONOLOGIZACJA:
1588, SPXVI
Inne znaczenie: 'podburzać, zagrzewać'
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2016