CHRONOLOGIZACJA:
1814, F. Bentkowski, "Historya Literatury Polskiey", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2017