dychotomia

 • nauk.  wyróżnienie dwóch niezależnych lub przeciwstawiających się sobie elementów w obrębie jakiejś całości
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • Konieczność przekroczenia dualizmu pojęć przeciwnych dotyczy także dychotomii sacrum-profanum.

  źródło: NKJP: Agnieszka Kozyra: Filozofia zen, 2004

  Kartezjusz (1596–1650) jeszcze wyznawał dychotomię ciała i duszy, lecz Spinoza (1632–1677) wprowadził już paralelizm psychofizjologiczny, stwierdzając, iż umysł i ciało są identyczne, a psychologiczne fenomeny są równie ważne jak procesy materialne.

  źródło: NKJP: Antoni Kępiński: Melancholia, 1974

  Nie rozumiem zatem zasadności rozróżnienia pomiędzy naturalnym a nadnaturalnym, a to dlatego że - utrzymując tę dychotomię - podważona zostaje zasada jedności świata, w którym wszystko, co w jakikolwiek sposób jest obserwowane bądź odczuwane, musi być „naturalne”.

  źródło: NKJP: Ignacy Karpowicz: Nowy kwiat cesarza (i Pszczoły), 2007

  Odróżnienie społeczeństwa zamkniętego i otwartego, a także religii statycznej i dynamicznej, jest z tej racji, podobnie jak inne dychotomie Bergsonowskie, mniej ostre, niż to na pierwszy rzut oka wygląda.

  źródło: NKJP: Leszek Kołakowski: Bergson, 1985

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dychotomia
  dychotomie
  D. dychotomii
  dychotomii
  neut
  dychotomij
  char
  C. dychotomii
  dychotomiom
  B. dychotomię
  dychotomie
  N. dychotomią
  dychotomiami
  Ms. dychotomii
  dychotomiach
  W. dychotomio
  dychotomie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + dychotomia +
  CZEGO
 • internac.

  ang. dichotomy

  fr. dichotomie

  niem. Dichotomie

  z gr. dichotomía 'podział na dwie równe części'

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016