neologizm

 • jęz.  nowo utworzony w danym języku wyraz lub wyrażenie
 • Ms. lp wymawiany: [neologiźmie] lub [neologizmie].

 • [neologism] lub [neologizm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  • neologizm Leśmianowski
  • neologizm Leśmiana, Wańkowicza
  • używać neologizmów
  • tworzyć neologizmy
 • ''Strwon'' (zaprzepaszczenie, strata) jest nie znany słownikom. Papierkowski go uważa za neologizm Leśmianowski. ''Postronić'' (odrzucić na stronę, zrzucić) - także słownikom nie znany czasownik. Papierkowski go przeoczył, chyba na pewno jest to całkiem szczęśliwy i jasno zrozumiały neologizm poety.

  źródło: NKJP: Kazimierz Wyka: Rzecz wyobraźni, 1959

  Jan Jakub, gdy mówił o przejrzystości czy przezroczystości, posługiwał się słowem „transparent”, które wywodzi się z niemal identycznie brzmiącego łacińskiego neologizmu „transparens”, ukutego w wiekach średnich.

  źródło: NKJP: Marek Bieńczyk: Przezroczystość, 2007

  Neologizmem czasownikowym „podobniałeś” [...] Norwid sugeruje nie tylko procesualność przebiegu choroby, lecz również [...] częstotliwość i dostrzegalność zachodzących w organizmie Szopena zmian - zarówno fizycznych, jak i duchowych.

  źródło: NKJP: Zbigniew Lisowski: Poznawanie poezji: interpretacje, 2008

  Jednakże zasadniczą metodą stylizacyjną Lema jest tworzenie neologizmów, stąd też, nawet archaizując, często puszcza wodze swej wyobraźni i tworzy pseudoarchaizmy, tj. wyrazy nowe, sztuczne, a jedynie naśladujące staropolski sposób mówienia.

  źródło: Danuta Wesołowska: Język fantastyczny w utworach Stanisława Lema, Język Polski 1963 z. 1-2.

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. neologizm
  neologizmy
  D. neologizmu
  neologizmów
  C. neologizmowi
  neologizmom
  B. neologizm
  neologizmy
  N. neologizmem
  neologizmami
  Ms. neologizmie
  neologizmach
  W. neologizmie
  neologizmy

 • ang. neologism

  fr. néologisme

  niem. Neologismus

CHRONOLOGIZACJA:
1904, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2015