moralność

 • zespół zasad postępowania uznawanych za właściwe
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  prawdy i wartości życiowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie

 • synonimy:  etyka
  • nowa, obowiązująca, osobista, tradycyjna moralność; moralność chrześcijańska, katolicka, religijna, świecka; indywidualna, jednostkowa, obywatelska, plemienna, publiczna, społeczna; mieszczańska, polityczna, seksualna, socjalistyczna, wiktoriańska; fałszywa
  • moralność człowieka, jednostki, narodu, nauczycieli, niewolnika, polityków; sumienia
  • moralność w polityce, w społeczeństwie, w życiu
  • obrońca, strażnik, stróż; koncepcja, kwestia, normy, poczucie, podstawy, reguły, rozumienie, wymogi, zasada, źródło; krytyka, ocena; kształtowanie, nauka, obrona, ochrona, upadek; świadectwo; wzór moralności
  • w dziedzinie moralności
 • Ci, którym udało się przeżyć obóz w taki sposób, mieli wielkie szczęście, ponieważ obozowy terror nie trafił w ich najsłabsze miejsce. Dlatego też wszelkie oceny moralności więźniów są uzasadnione tylko wtedy, gdy odnosimy je do takich norm, które mogły funkcjonować w obozowych warunkach i były w tych warunkach najważniejsze

  źródło: NKJP: Anna Pawełczyńska: Wartości a przemoc: zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, 1973

  Nie interesowała go polityka i nie miał żadnych aspiracji intelektualnych. Moralność jego była prosta, podobnie jak wykształcenie, gusta oraz sposób bycia.

  źródło: NKJP: Andrzej Szczypiorski: Początek, 1986

  Zachodzi więc dość istotna różnica między tymi dwoma rodzajami norm. O moralności środowiska myśliwych decydują przede wszystkim te drugie normy.

  źródło: NKJP: Stanisław Godlewski: Vademecum myśliwego, 1955

  Według przeciętnego Amerykanina sądy są ucieleśnieniem stabilności państwa, stoją na straży moralności w polityce, pełnią rolę cenzora, kontrolera, nadzorcy uprawnionego do oceny wszystkich uczestników życia publicznego, od prezydenta począwszy.

  źródło: NKJP: Stanisław Głąbiński: Polityka po amerykańsku, 1996

  Na koniec nie mogę nie wrócić do początków naszej rozmowy i nie ponowić pytania o źródła naszej moralności.

  źródło: NKJP: Tomasz P. Terlikowski: Samotność bez nadziei, Ozon, nr 19, 2005

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: , ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. moralność
  moralności
  D. moralności
  moralności
  C. moralności
  moralnościom
  B. moralność
  moralności
  N. moralnością
  moralnościami
  Ms. moralności
  moralnościach
  W. moralności
  moralności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + moralność +
  (KOGO/CZEGO)
  bez ograniczeń + moralność +
  (CZYJA)
  bez ograniczeń + moralność +
  (w CZYM)
CHRONOLOGIZACJA:
1809, SL
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2016