ad

 • książk.  wskazuje na odniesienie do danego punktu przywołanego wyżej w tekście planu lub wyliczenia
 • Używany tylko w języku pisanym.

 • wykładnik nawiązania

 • (quasi)synonimy:  odnośnie do
 • Ad 1. Krajowy przemysł lotniczy postrzegany jest jako jedna z wiodących gałęzi, niosąca ze sobą postęp technologiczny i spełniająca wymagania związane z ochroną środowiska.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 13.02.1992

  Ad 5: Udział organów Prokuratury w przeciwdziałaniu poczynaniom kontestatorów polegał m.in. na dokonywaniu czynności procesowych we wszczętych postępowaniach przygotowawczych.

  źródło: Prokuratura Generalna: Uwagi antysocjalistycznej, Kultura 1981

  Ad c. Interpretacja chalcedońskiej formuły „w dwóch naturach” zmierzała do uzgodnienia jej słownego dyofizytyzmu z podobnie werbalnym monofizytyzmem Cyryla i jego szkoły.

  źródło: NKJP: Tadeusz Łukaszuk: Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, 2000

 • część mowy: przyimek

 • ad KTÓRY
  liczba zapisana cyframi
  szyk: stały: antepozycja
 • łac. ad 'do'

CHRONOLOGIZACJA:
1828, Prowincyonalny zbiór praw Królestwa Galicyi i Lodomeryi, books.google.pl
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019