arbitralność

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1787, T. Ostrowski: Prawo cywilne Narodu Polskiego [...], Tom I, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2018