obtupywać

 • pot.  tupiąc, usuwać z obuwia jakieś zanieczyszczenia
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Ubranie

  czynności, przedmioty i osoby związane z robieniem i noszeniem ubrań

 • Obtupujemy buty ze śniegu na klatce śmierdzącej kotami.

  źródło: NKJP: Andrzej Horubała: Farciarz, 2003

  Ja zawsze siadam i obtupuję buty o siebie.

  źródło: Internet: lexus-forum.pl

  Jakub przygładza stary waciak, obtupuje walonki i poprawia uszatkę.

  źródło: Internet: vandrovec.net

  Długo obtupywał buciory ze śniegu, otrzepywał kołnierz kożucha sięgającego podłogi, a wszyscy, którzy już zeszli do holu i tupali niecierpliwie przed drzwiami jadalni, spoglądali na przybysza z niepokojem.

  źródło: NKJP: Krystyna Uniechowska-Dembińska: Był pałac, 2008

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. obtupuję
  obtupujemy
  2 os. obtupujesz
  obtupujecie
  3 os. obtupuje
  obtupują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. obtupywałem
  +(e)m obtupywał
  obtupywałam
  +(e)m obtupywała
  obtupywałom
  +(e)m obtupywało
  obtupywaliśmy
  +(e)śmy obtupywali
  obtupywałyśmy
  +(e)śmy obtupywały
  2 os. obtupywałeś
  +(e)ś obtupywał
  obtupywałaś
  +(e)ś obtupywała
  obtupywałoś
  +(e)ś obtupywało
  obtupywaliście
  +(e)ście obtupywali
  obtupywałyście
  +(e)ście obtupywały
  3 os. obtupywał
  obtupywała
  obtupywało
  obtupywali
  obtupywały

  bezosobnik: obtupywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę obtupywał
  będę obtupywać
  będę obtupywała
  będę obtupywać
  będę obtupywało
  będę obtupywać
  będziemy obtupywali
  będziemy obtupywać
  będziemy obtupywały
  będziemy obtupywać
  2 os. będziesz obtupywał
  będziesz obtupywać
  będziesz obtupywała
  będziesz obtupywać
  będziesz obtupywało
  będziesz obtupywać
  będziecie obtupywali
  będziecie obtupywać
  będziecie obtupywały
  będziecie obtupywać
  3 os. będzie obtupywał
  będzie obtupywać
  będzie obtupywała
  będzie obtupywać
  będzie obtupywało
  będzie obtupywać
  będą obtupywali
  będą obtupywać
  będą obtupywały
  będą obtupywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. obtupujmy
  2 os. obtupuj
  obtupujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. obtupywałbym
  bym obtupywał
  obtupywałabym
  bym obtupywała
  obtupywałobym
  bym obtupywało
  obtupywalibyśmy
  byśmy obtupywali
  obtupywałybyśmy
  byśmy obtupywały
  2 os. obtupywałbyś
  byś obtupywał
  obtupywałabyś
  byś obtupywała
  obtupywałobyś
  byś obtupywało
  obtupywalibyście
  byście obtupywali
  obtupywałybyście
  byście obtupywały
  3 os. obtupywałby
  by obtupywał
  obtupywałaby
  by obtupywała
  obtupywałoby
  by obtupywało
  obtupywaliby
  by obtupywali
  obtupywałyby
  by obtupywały

  bezosobnik: obtupywano by

  bezokolicznik: obtupywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: obtupując

  gerundium: obtupywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: obtupujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: obtupywany

  odpowiednik aspektowy: obtupać

 • bez ograniczeń + obtupywać +
  CO + (z CZEGO)
 • Zob. tupać

CHRONOLOGIZACJA:
1963, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017