epigoństwo

 • książk.  pejorat.  naśladowanie w sposób pozbawiony oryginalności stylu tworzącego wcześniej artysty lub nieaktualnego prądu artystycznego bądź intelektualnego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  prądy, kierunki i kategorie artystyczne

 • synonimy:  epigonizm
  antonimy:  prekursorstwo
  hiperonimy:  naśladownictwo
 • Funkcją języka katastroficznego przejętego przez młodych było oswajanie grozy [...]. W każdej innej sytuacji naśladowanie tego języka prowadziłoby do zarzutu epigoństwa, ale nie wtedy, kiedy wydawał się on narzędziem stosownym do wymierzenia skali wcześniejszych przewidywań.

  źródło: NKJP: Jerzy Święch: Nowoczesność Szkice o literaturze polskiej XX wieku, 2007

  Nawiązywanie do klasycyzmu, tradycji literackiej i kulturowej jest obecnie dość popularne wśród młodych poetów [...]. Bywa niestety, że jest to jedynie epigoństwo, bo okazuje się, iż dawni mistrzowie sprawniej opanowali warsztat poetycki, stąd zmagania ze skomplikowaną konstrukcją wiersza kończą się czasami jedynie na prostym rymowaniu, a erudycyjny język poetycki trąci pustosłowiem.

  źródło: NKJP: Krzysztof Varga: Młodsi od „bruLionu”?, Gazeta Wyborcza, 1996-09-19

  Wszystkie te wpływy nie noszą jednak znamion epigoństwa, ich wykorzystanie jest w pełni twórcze i daje efekt spójnej całości.

  źródło: NKJP: (MD): Telesufler, Dziennik Polski, 2006-01-12

  Pretensjonalność idzie tu o lepsze z brakiem inwencji, sztuczność z epigoństwem, pseudonowatorstwo z powierzchownością. Dotyczy to zarówno sztuki, jak i przedstawienia.

  źródło: NKJP: Błażej Kusztelski: Pasztet z pasożytów, Gazeta Poznańska, 2001-12-03

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. epigoństwo
  epigoństwa
  D. epigoństwa
  epigoństw
  C. epigoństwu
  epigoństwom
  B. epigoństwo
  epigoństwa
  N. epigoństwem
  epigoństwami
  Ms. epigoństwie
  epigoństwach
  W. epigoństwo
  epigoństwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + epigoństwo +
  (CZEGO)
 • Od: epigon

CHRONOLOGIZACJA:
1900, Przegląd polski, Tom 35, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2017