relatywista

 • zwolennik relatywizmu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • moralny; skrajny, umiarkowany relatywista
  • być, zostać relatywistą
 • Konsekwentny relatywista dowodzi, że interpretacje mogą być różne, że nie ma pośród nich wywodów absurdalnych ani prostackich.

  źródło: NKJP: Jan Tomkowski: Ciemne skrzydła Ikara. Eseje o rozpaczy, 2009

  Z punktu widzenia Herodota - być może pierwszego relatywisty greckiego - uznawanie własnych przekonań i wierzeń za obowiązujące jest słuszne i nieuniknione, ale uznawanie ich za argument usprawiedliwiający szyderstwo i niszczenie tego, co obce, jest przejawem szaleństwa, bycia niespełna rozumu, braku wiedzy.

  źródło: NKJP: Wojciech Sitek: Między rynkiem a civil society: konteksty badań socjologicznych, 2007

  [...] trudno się dziwić, że w kraju katolickim, takim jak Polska, kto nie zgadza się z wykładnią katolicką jakiejś kwestii, łatwo zostanie ogłoszony relatywistą, a jego wartość jako człowieka, jego godność i prawo do wolnego głosu w demokratycznej debacie zostają podważone.

  źródło: NKJP: Tadeusz Bartoś: Wolność, równość, katolicyzm, 2007

  Być może relatywiści przeceniają nieco rolę czynników społecznych mających wyjaśniać rozwój nauki.

  źródło: NKJP: Ryszard M. Machnikowski: Spór o relatywizm w XX-wiecznej socjologii wiedzy naukowej, 2003

  Rzecznicy absolutnego historyzmu byli relatywistami, zakładali bowiem, iż sensowne wypowiadanie się o czymkolwiek wymaga brania pod uwagę kontekstu.

  źródło: NKJP: Jerzy Szacki: Historia myśli socjologicznej, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. relatywista
  relatywiści
  ndepr
  relatywisty
  depr
  D. relatywisty
  relatywistów
  C. relatywiście
  relatywistom
  B. relatywistę
  relatywistów
  N. relatywistą
  relatywistami
  Ms. relatywiście
  relatywistach
  W. relatywisto
  relatywiści
  ndepr
  relatywisty
  depr

 • Od: relatywizm

CHRONOLOGIZACJA:
1950, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2016