rozpasać

 • pot.  pozwolić, by ktoś przyzwyczaił się do otrzymywania pewnych korzyści, które wcale nie należą mu się w sposób stały
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • Hitlera rozpasała Europa, która milczeniem przyzwalała na jego wybryki.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] rozpasali ich socjalami za ilość dzieci, to nie opłaca się im pracować [...].

  źródło: Internet: c64scene.pl

  [...] turyści ich rozpasali do tego stopnia, że za przyniesienie kawy oczekują napiwku...

  źródło: Internet: holidaycheck.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozpasam
  rozpaszę
  rozpasamy
  rozpaszemy
  2 os. rozpasasz
  rozpaszesz
  rozpasacie
  rozpaszecie
  3 os. rozpasa
  rozpasze
  rozpasają
  rozpaszą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozpasałem
  +(e)m rozpasał
  rozpasałam
  +(e)m rozpasała
  rozpasałom
  +(e)m rozpasało
  rozpasaliśmy
  +(e)śmy rozpasali
  rozpasałyśmy
  +(e)śmy rozpasały
  2 os. rozpasałeś
  +(e)ś rozpasał
  rozpasałaś
  +(e)ś rozpasała
  rozpasałoś
  +(e)ś rozpasało
  rozpasaliście
  +(e)ście rozpasali
  rozpasałyście
  +(e)ście rozpasały
  3 os. rozpasał
  rozpasała
  rozpasało
  rozpasali
  rozpasały

  bezosobnik: rozpasano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozpasajmy
  rozpaszmy
  2 os. rozpasaj
  rozpasz
  rozpasajcie
  rozpaszcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozpasałbym
  bym rozpasał
  rozpasałabym
  bym rozpasała
  rozpasałobym
  bym rozpasało
  rozpasalibyśmy
  byśmy rozpasali
  rozpasałybyśmy
  byśmy rozpasały
  2 os. rozpasałbyś
  byś rozpasał
  rozpasałabyś
  byś rozpasała
  rozpasałobyś
  byś rozpasało
  rozpasalibyście
  byście rozpasali
  rozpasałybyście
  byście rozpasały
  3 os. rozpasałby
  by rozpasał
  rozpasałaby
  by rozpasała
  rozpasałoby
  by rozpasało
  rozpasaliby
  by rozpasali
  rozpasałyby
  by rozpasały

  bezosobnik: rozpasano by

  bezokolicznik: rozpasać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  rozpasawszy

  gerundium: rozpasanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: rozpasany

 • bez ograniczeń + rozpasać +
  KOGO
  bez ograniczeń + rozpasać +
  (CZYM)
 • Z pierwotnego znaczenia 'rozpiąć pas' wtórne 'rozpuścić, rozpętać'; od st.pol. pasać < psł. *pojasati 'przepasać, przewiązać' (z przedrostkiem *po- od *jasati 'przepasywać, przewiązywać').

CHRONOLOGIZACJA:
1563, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2017