nowomowa

 • książk.  język charakterystyczny dla systemu totalitarnego, wyróżniający się szablonowością, schematyzacją, zubożeniem słownictwa, występowaniem sloganów itp., służący manipulacji oraz celom ideologicznym i propagandowym
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  działalność polityczna


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  język
  • komunistyczna; partyjna nowomowa
 • Nowomowa jest językiem nakazu. W społeczeństwie pluralistycznym traci rację bytu - mówi Michał Głowiński.

  źródło: NKJP: Michał Cichy: Martwy język, Gazeta Wyborcza, 1997-10-15

  Patriotyzm w komunistycznej nowomowie utożsamiano z lojalnością wobec władzy; o opozycji demokratycznej nie mówiono inaczej niż z pogardą, jako o „zdrajcach”, „prowokatorach” i „sprzedawczykach”.

  źródło: NKJP: Agnieszka Graff: Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, 2008

  Istotną cechą nowomowy jest to, by eliminować jak najwięcej niepotrzebnych lub niekorzystnych z punktu widzenia ideologii państwowej wyrazów przez zastąpienie ich sztucznymi, ale poprawnymi ekwiwalentami.

  źródło: NKJP: Marek Książek: Jak się mówi w klubach i na salonach, Gazeta Krakowska, 2005-09-30

  Nowomowa, by nabrać urzędowej mocy, musi w pewnej przynajmniej mierze być inną mową. Czasem przybiera to postać groteskową, zwłaszcza wówczas, gdy normalne polskie słowo zastąpione zostaje innym, wymyślnym, choć zbytecznym i niezgodnym z polską tradycją językową [...].

  źródło: NKJP: Michał Głowiński: Czy nowa polszczyzna?, Polityka nr 25, 1980

  Raporty instruktorów pisane były mieszaniną języka potocznego i nowomowy. To właśnie ta nowomowa stanowi jedno z najważniejszych utrudnień w analizowaniu dokumentów komunistycznych. Charakteryzuje się niejasnym i nieporadnym słownictwem, nie sprzyjającym odzwierciedlaniu rzeczywistości.

  źródło: NKJP: Joanna Kochanowicz: ZMP w terenie: stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, 2000

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. nowomowa
  nowomowy
  D. nowomowy
  nowomów
  C. nowomowie
  nowomowom
  B. nowomowę
  nowomowy
  N. nowomową
  nowomowami
  Ms. nowomowie
  nowomowach
  W. nowomowo
  nowomowy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. nowy, mowa I

CHRONOLOGIZACJA:
1980, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2017