CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2016