zapożyczyć

 • książk.  przejąć coś, co jest wytworem innej kultury, innego autora, innej formy twórczości
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

  • zapożyczyć tytuł; nazwę; słowo
  • zapożyczyć z jakiegoś języka
 • - Indianie zapożyczyli technologię i termin, który ją określa.

  źródło: NKJP: Anna Piotrowska: Kalifornio, witaj!, Ozon nr 13, 2005

  Słowo „bakalie” pochodzi z języka tureckiego, do którego zostało zapożyczone z arabskiego.

  źródło: NKJP: Aleksandra Cichocka: Bakalie, Kuchnia nr 12, 1998

  Od buddyzmu taoizm religijny zapożyczył sporo idei, zwłaszcza moralno-etycznych, wiele bóstw, a także formy organizacji.

  źródło: NKJP: Bogdan S. Zemanek: Taoizm, Wiedza i Życie nr 2/1999

  W dramatach współczesnych Dumasa pojawiali się młodzi mężczyźni, którzy wiele rysów zapożyczyli z poematów Byrona.

  źródło: NKJP: Alina Kowalczykowa: Dramat i teatr romantyczny, 1997

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zapożyczę
  zapożyczymy
  2 os. zapożyczysz
  zapożyczycie
  3 os. zapożyczy
  zapożyczą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zapożyczyłem
  +(e)m zapożyczył
  zapożyczyłam
  +(e)m zapożyczyła
  zapożyczyłom
  +(e)m zapożyczyło
  zapożyczyliśmy
  +(e)śmy zapożyczyli
  zapożyczyłyśmy
  +(e)śmy zapożyczyły
  2 os. zapożyczyłeś
  +(e)ś zapożyczył
  zapożyczyłaś
  +(e)ś zapożyczyła
  zapożyczyłoś
  +(e)ś zapożyczyło
  zapożyczyliście
  +(e)ście zapożyczyli
  zapożyczyłyście
  +(e)ście zapożyczyły
  3 os. zapożyczył
  zapożyczyła
  zapożyczyło
  zapożyczyli
  zapożyczyły

  bezosobnik: zapożyczono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zapożyczmy
  2 os. zapożycz
  zapożyczcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zapożyczyłbym
  bym zapożyczył
  zapożyczyłabym
  bym zapożyczyła
  zapożyczyłobym
  bym zapożyczyło
  zapożyczylibyśmy
  byśmy zapożyczyli
  zapożyczyłybyśmy
  byśmy zapożyczyły
  2 os. zapożyczyłbyś
  byś zapożyczył
  zapożyczyłabyś
  byś zapożyczyła
  zapożyczyłobyś
  byś zapożyczyło
  zapożyczylibyście
  byście zapożyczyli
  zapożyczyłybyście
  byście zapożyczyły
  3 os. zapożyczyłby
  by zapożyczył
  zapożyczyłaby
  by zapożyczyła
  zapożyczyłoby
  by zapożyczyło
  zapożyczyliby
  by zapożyczyli
  zapożyczyłyby
  by zapożyczyły

  bezosobnik: zapożyczono by

  bezokolicznik: zapożyczyć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zapożyczywszy

  gerundium: zapożyczenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: zapożyczony

  odpowiednik aspektowy: zapożyczać

 • bez ograniczeń + zapożyczyć +
  CO + (SKĄD)
 • Zob. pożyczyć

CHRONOLOGIZACJA:
1715, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2018